Mineralogické muzeum J. E. Hibsche: Porovnání verzí