Kauzalita (epidemiologie): Porovnání verzí

Přidáno 3 531 bajtů ,  před 1 rokem
bez shrnutí editace
První epidemiologové hledali jedinou příčinu (exposure risk), která má za následek nemoc (outcome). Slovo nemoc není přesné, protože i predispozice k nemoci je následek (outcome). Jaký je vztah mezi rizikem a nemocí odhalovaly analytické studie ([[kohortové studie]],[[studie případů]]).<br>
Do historie epidemiologie vstoupil případ, který popsal [[John Snow]] v roce 1854, kdy při epidemii cholery v Londýně odhalil studny, které byly infikované. Tou dobou lidstvo nic netušilo o mikroorganismech. V následujících letech přesvědčil město, aby zavedlo kanalizaci, zbavil Londýn cholery navždy. <br>
Způsob výpočtu asociace mezi rizikem a nemocí se stal základem epidemiologie. ''Populace v riziku lomeno nemocní=IR (incidence rate)''
 
== Epidemiologická triáda ==
Opačným příkladem pro efekt modifikace je '''antagonistický efekt''', kdy jedno riziko zabraňuje plnému rozvoji druhého rizika. Jinými slovy jedno riziko částečně chrání jedince před jiným.
Zvláště u stravovacích návyků se hledají rizika s antagonistickými účinky, kdy například pojídáním sýrů zvyšujeme hladinu cholesterolu v krvi, zatímco pitím vína ji snižujeme.<br>
 
== Vývoj kauzality ==
[[Soubor:Historie kauzality 2.png|náhled|Vývoj kauzality]]
'''Zakladatelé epidemiologie'''<br>
Podle zakladatelů epidemiologie ([[John Snow]]) mohla za nemoc ta příčina, která měla největší spojitost s následkem. Kde byla největší úmrtnost, tam byla ukryta ona jedna jediná příčina nemoci.<br>
'''Mikrobiologové''' <br>
Podle mikrobiologů může za nemoc patogen (triáda), jakékoli výpočty či relativizování této absolutní jistoty považují za zbytečné (viz [[Kochovy postuláty]]).<br>
'''Moderní epidemiologie'''<br>
Moderní epidemiologie uznává koncept multikauzality. Za nemoc může mnoho epidemiologických rizik, která umíme vyčíslit. Některá rizika před nemocí chrání (záporná rizika), jiná zvyšují četnost onemocnění (kladné risk faktory), některá rizika mají expozici (např. délka pobytu v zamořeném prostředí), jiná expozici nemají (např. vrozené faktory). Rizika lze dělit i na vnitřní a vnější podle toho, zda jsou součástí hostitele, nebo naopak prostředí. Asociaci mezi příčinou a následkem můžeme vypočítat různými metodami, odhadneme tím hodnotu rizikového faktoru (RF).<br>
Nejstarší ukazatel je '''incidence rate (IR)''', který použil při výpočtu asociace John Snow v roce 1854.<br>
Dalším ukazatelem je '''prevalenční poměr (PR''' - prevalence racio) počítaný v prevalenčních studiích.<br>
'''Relativní riziko RR (relative risk)''' počítá [[kohortová studie]]. tento ukazatel je považován za přesné vyjádření rizikového faktoru.<br>
'''Šance onemocnění OR (odds racio''') je ukazatel [[studie případů]]. Udává nám, o kolik má pacient s rizikem větší šanci onemocnět než bez něj.<br>
Při zkoumání rizik zůstává vždy část nepoznaného (confounder, neznámý faktor). Další výzkum může confounder rozdělit na nová přesně definovaná rizika. I když si budeme myslet, že o nemoci víme vše, confounder z kauzality nikdy nevymizí.
Kauzalitu nelze oddělit od metod, kterými ji zkoumáme. Je třeba použít ty nejmodernější programy využívající statistiku, pravděpodobnost, matematický modeling.
Statistický výběr vzorku a analýza dat ovlivní samotnou podstatu populace, kterou zkoumáme. Tím zásadně ovlivní vypočítané RF. Na hodnotu RF může mít vliv i souběh více rizik u vybraných skupin populace, vzniká efekt modifikace.<br>
 
Epidemiologické studie, které jsou základem pro výpočet RF, mohou být zatíženy systematickou chybou ([[Bias (epidemiologie)]]), mají jen určitou průkaznost dat. Výpočtem pravděpodobnosti pomocí moderní výpočetní techniky můžeme hodnoty RF výrazně změnit. Metodika výpočtu je součástí kauzality.
 
== Komorbidita ==
Komorbidita je souběh více nemocí či následků rizik. Je pro některá onemocnění typická. Epidemiologická rizika jsou tak společné pro mnoho nemocí a ty se vyskytují paralelně či tandemově u jednoho pacienta. Známé je spojení mezi rizikem kouření, obezitou, nemocemi cév a srdce, rakovinou, psychickými onemocněními. Celá populace je zatížena riziky (např. stress), která zvyšují výskyt dlouhé řady onemocnění (např. civilizační nemoci).
Výskyt patogenu v prostředí může u jednoho vyvolat infekční onemocnění, ale u jiného působí jako jedno z mnoha rizik, které zvyšuje výskyt zcela odlišného typu nemoci.
 
 
 
== Reference ==
487

editací