Výrobní informační systém: Porovnání verzí

m
WPCleaner v2.01b - Fixed using WP:WCW (Odkaz shodný se svým popisem)
m (odkazy)
m (WPCleaner v2.01b - Fixed using WP:WCW (Odkaz shodný se svým popisem))
==Základní funkcionality MES systémů==
 
'''Správa výrobních zdrojů'''<br />Zajišťuje přidělování a sledování zdrojů a kapacit potřebných pro [[Výrobní proces|výrobní proces]]. Těmito zdroji mohou např. být osoby, materiál, zařízení, nástroje, energie apod. Tato informace je založena na aktuálním stavu a budoucích rezervacích těchto zdrojů. Dále zajišťuje informaci o dostupnosti zdroje pro přiřazené úkoly a požadované kvalifikaci (např. školení).
 
'''Správa výrobních postupů'''<br />Zahrnuje evidenci, správu verzí a výměnu kmenových dat s okolními systémy, jako jsou výrobní pravidla finálních výrobků, [[kusovník]] materiálů, výrobní zdroje atd. Všechny tyto informace slouží k definici popisující tvorbu finálního produktu. Správa výrobních postupů může být součástí [[Řízení životního cyklu výrobku|PLM]] (''Product Lifecycle Managementu'').
'''Dispečerské řízení'''<br />Dispečerské řízení je definováno jako souhrn aktivit řídicích tok výroby přiřazováním práce jednotlivým zařízením a osobám, zajišťování potřebného množství surovin a energie, sledování aktuálního stavu výroby, operativní řešení výpadků atd. Finální rozsah dispečerského řízení je závislý na rozsahu aktivit zajišťovaných detailním plánováním.
 
'''Řízení výroby'''<br />Zajišťuje aktivity, které řídí výrobu specifikovanou v naplánované a uvolněné výrobě ([[Fronta práce|fronta práce]]). Jestliže je samotné řízení výroby zabezpečeno v řídicím systému, výrobní informační systém zajišťuje kontroly zdrojů a informuje okolní systémy o aktuálním stavu výroby (odvody práce, zabezpečení kontrolních kroků výroby, atd.). Řízení výroby v MES systémech je velmi důležité vzhledem k propojení s [[Plánování podnikových zdrojů|ERP]] systémy a případným online zpřístupněním informací o rozpracované výrobě.
 
'''Sběr dat'''<br />Zajišťuje sběr a historizaci procesních a výrobních dat, stavů zařízení apod. Sběr výrobních dat může být v každém typu výroby velmi různorodý. Od velmi jednoduchých výrob, kde dochází ke sběru pouze základních informací (jako je např. výrobní cyklus stroje) až po velmi automatizované výroby, kde dochází ke sběru tisíců hodnot každou minutu.
23 683

editací