Difference between revisions of "Vysoká škola ekonomická v Praze"

odstraněna propagace
(úprava údajů o počtu studentů a akademických pracovníků dle výroční zprávy 2017 https://www.vse.cz/informace-o-vse/profil-skoly/vyrocni-zpravy/)
Tags: Visual edit odstraněna reference
(odstraněna propagace)
Vysoká škola ekonomická přijímá studenty do bakalářských studijních programů na základě výsledků vlastních přijímacích zkoušek nebo na základě nejlepšího skóre v [[Národní srovnávací zkoušky|Národních srovnávacích zkouškách]]. Přijímací testy, které tvoří škola sama, jsou založeny na znalosti gymnaziální [[matematika|matematiky]] a alespoň jednoho cizího jazyka (dvou na Fakultě mezinárodních vztahů) na úrovni [[Společný evropský referenční rámec|B2]].
 
Studium v [[bakalář]]ských studijních programech trvá standardně 3 roky (6 semestrů), s možností bezplatného prodloužení o jeden rok, v [[inženýr]]ských studijních programech 2 roky (4 semestry), rovněž s možností bezplatného prodloužení o jeden rok. Škola nabízí velký početřadu [[Ph.D.|doktorských]] studijních programů, jejichž standardní délka je tři až čtyři roky.
 
Mezi studijní povinnosti patří typicky oborově volitelné předměty, fakultně volitelné předměty, celoškolsky volitelné předměty, jazyková výuka, tělesná výchova a další. Studium je v každém cyklu zakončeno obhajobou vysokoškolské kvalifikační práce ([[Bakalářská práce|bakalářské]], [[Diplomová práce|diplomové]], [[Dizertační práce|dizertační]]) a [[státní závěrečná zkouška|státní závěrečnou zkouškou]] z vybraných předmětů.
 
[[Absolvent]]i Vysoké školy ekonomické patří dlouhodobě mezi nejlépe odměňované absolventy v České republice,<ref>[http://www.lidovky.cz/nejvice-berou-po-studiu-ekonomove-nejmene-umelci-a-vy-pdn-/ln_veda.asp?c=A110214_202506_ln_veda_pks Lidové Noviny<!-- Bot generated title -->]</ref> studium v mezinárodním srovnání odpovídá západním standardům, jak dokládá umístění v žebříčku Financial Times.
 
Vlastní studium je variabilní, studenti si již od druhého semestru vytváří vlastní rozvrh (prostřednictvím [[Integrovaný studijní informační systém|Integrovaného studijního informačního systému]] (ISIS)) a mají tak dostatek prostoru získat odborné zkušenosti (např. formou stáže či práce na částečný úvazek) již během studia. Paralelní studium dvou oborů na VŠE se nedoporučuje, neboť četné předměty společného celoškolského základu jsou pro studenty VŠE společné a studijní zaměření na specifickou problematiku je tím oslabeno. V navazujícím inženýrském studiu mají studenti povinnost volby vedlejší specializace (rovněž z jiných fakult než fakulty domovské).
 
== Studentský život ==
 
=== Studentské organizace ===
'''Na VŠE působí více než padesát studentských organizací a spolků'''.
Mezi studentské spolky patří například pobočky mezinárodních studentských organizací jako je [[AIESEC]], [[Erasmus Student Network]], Evropské fórum studentů [[AEGEE]] nebo [[Oikos International]]. Dalšími spolky jsou například [[CLUB 307]], [[Business IT Club]], [[Junior Diplomat Initiative]], SKOK, Orchestr Vysoké školy ekonomické, Filmový klub, Klub cestovatelů VŠE, Klub investorů, Klub podnikatelů, Divadelní spolek FaMa Fakulty Managementu a mnoho dalších.<ref>[https://www.vse.cz/kategorie/57 Studentské aktivity na VŠE<!-- Studentské aktivity na VŠE -->]</ref>
 
Ve škole se koná velké množství akcí a přednášek pořádaných studentskými spolky s účastí mnoha osobností veřejného života a byznysu. Studenti každoročně organizují akce na podporu dárcovství krve a od roku 2011 ve spolupráci s [[IKEM]] i kostní dřeně.<ref>[http://www.economix.cz/clanek/zapis-do-registru-darcu-kostni-drene-na-vse/834 Zápis do registru dárců kostní dřeně na VŠE<!-- Bot generated title -->]</ref>
 
Pravidelnými studentskými periodiky na Vysoké škole ekonomické jsou časopisy '''iList''' <ref>[https://cs.publero.com/title/ilist Online archiv časopisu iList<!-- Online archiv časopisu iList -->]</ref> a '''BuddyUP'''. Webové zpravodajství z univerzity přinášejí servery '''economix.cz'''<ref>[http://www.economix.cz Portál economix.cz<!-- Economix.cz -->]</ref> a '''iList.cz'''<ref>[http://www.ilist.cz Portál ilist.cz<!-- iList.cz (dříve Studentský list) -->]</ref>.
 
=== Koleje ===
 
=== Stravování ===
Studenti mají k dispozici vlastní [[menza|menzy]] (Žižkov, Jarov, Jižní Město) k obědům i večeřím, mohou navštěvovat i menzy ostatních vysokých škol. V areálu na Žižkově se nachází dvě konkurenční menzy a soukromá restaurační zařízení.
=== Sport ===
Studenti mají k dispozici několik [[sportoviště|sportovišť]], z nichž dvě se v Praze nacházejí v areálu na Žižkově a jedno (nově postavené) na Třebešíně. Ve většině oborů patří k studijním povinnostem absolvování jednoho nebo dvou semestrů tělesné výchovy. Venkovní sportoviště jsou rovněž dostupná v areálech vysokoškolských kolejí na Jižním městě a na [[Jarov]]ě.
== Věda a výzkum ==
 
Vysoká škola ekonomická se jako vysoká škola univerzitního typu podílí na výzkumu a jiných vědeckých aktivitách v oboru ekonomie, politiky, informatiky, obchodu, financí a dalších společenskovědních disciplínách. Rozhodujícím orgánem pro tuto oblast je Vědecká rada VŠE, jejímiž členy jsou akademici různých vysokých škol a profesionálové ze soukromé i státní sféry.<ref>[http://www.vse.cz/obecne/vrada.php3 Vědecká rada VŠE<!-- Bot generated title -->]</ref> Počet vědeckých výstupů školy roste i vzhledem ke změnám financování vysokých škol (zejména kvalitativních a výkonových ukazatelů), přičemž základní rámec pro vědu vychází z Dlouhodobého záměru VŠE na léta 2011 až 2015. {{doplnit zdroj}}
 
Mezi prvky vědecko-výzkumné činnosti patří vzdělávání doktorských studentů (dlouhodobě taktéž v cizích jazycích), mezinárodní univerzitní spolupráce a organizace odborných konferencí, poradenská a expertní činnost, publikace impaktovaných a recenzovaných periodik a zapojení do národních a mezinárodních grantových programů.
417

edits