Úpravna vod: Porovnání verzí

Přidáno 2 039 bajtů ,  před 3 lety
Článek jsem přepracoval.
m (Robot: přidáno {{Autoritní data}}; kosmetické úpravy)
(Článek jsem přepracoval.)
[[Soubor:Úpravna vod Káraný.jpg|náhled|[[Úpravna vod Káraný]], jeden ze dvou zdrojů pitné vody pro Prahu]]
'''Úpravny vody''' slouží k výrobě [[Pitná voda|pitné vody]] ze surové vody odebrané z [[Vodní zdroj|vodního zdroje]]. Surová voda je nejčastěji [[povrchová voda]] nebo [[podzemní voda]]. Úprava vody je proces, při němž se měné fyzikální, chemické a mikrobiologické vlastnosti vody. Čím kvalitnější je voda surová, tím je jednodušší technologie úpravy. Úprava podzemní vody je zpravidla jednodušší než úprava povrchové vody. V úpravně vody je zpracována voda surová tak, aby produktem byla [[pitná voda|voda pitná]], která splňuje všechny požadavky stanovené legislativou.V úpravně vody proto probíhají pravidelné [[laboratoř|laboratorní]] testy surové vody a upravené pitné vody.
'''Úpravny vody''' slouží ke zpracování [[povrchová voda|povrchové vody]], která je svým surovým složením pro pití nevhodná.
 
== Úpravna vody v legislativě ČR ==
Úpravna vody je definována [[vyhláška|vyhláškou]] č. 428/2001 [[Sb.]], kterou se provádí zákon o [[vodovod]]ech a [[kanalizace|kanalizacích]], a to v [[§]] 1 písm. d: jako soubor objektů a zařízení s [[technologie|technologií]] pro úpravu vody.
 
VPitnou úpravně vody je zpracovávána voda surová,vodu a to tak, aby výchozím produktem byla [[pitná voda|voda pitná]], která splňuje všechny stanovené [[jakost]]ní požadavky, neboli „[[hygiena|hygienické]] limity“její jakkontrolu definuje § 1 vyhláškyvyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. V úpravně vody proto probíhají pravidelné [[laboratoř|laboratorní]] testy vody, a to jak vody surové, tak vzniklé vody pitné. Další pravidelné [[rozbor]]y pitné vody jsou prováděny na cestě pitné vody vodovodem ke konečnému [[spotřebitel]]i.
 
== Proces čištěníúpravy ==
Úprava vody sestává z několika následných odstraňovacích procesů organizovaných do stupňů:
Podle zdroje surové povrchové vody a jejich chemických vlastností se voda upravuje. Nejčastějším způsobem úpravy je smíchání s [[koagulant]]em, který vysráží nečistoty obsažené ve vodě. Jako koagulant se používá [[síran hlinitý]].<ref>[http://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=35194 ODSTRANĚNÍ VYBRANÝCH SLOŽEK Z VODNÍHO PROSTŘEDÍ KOAGULACÍ]</ref>
 
'''První stupeň''' – [[Srážení|koagulace]] [[Rozpouštění|rozpuštěných]] a [[Suspenze (chemie)|suspendovaných]] látek a odstranění vloček a sraženiny
 
* '''Čiření''' '''a sedimentace''' – ve vodě [[Rozpouštění|rozpuštěné]] a [[Suspenze (chemie)|suspendované]] látky koagulují pomocí přidaných chemikálií ([[síran hlinitý]], [[chlorid železitý]], [[síran železitý]]) a vznikající vločky pak sedimentují v nádržích
 
* '''Filtrace''' – odstranění sražených látek a nesedimentovaných vloček filtrací na pískových filtrech pomalých nebo rychlých
 
'''Druhý stupeň''' – odstranění organických látek [[Redoxní reakce|oxidací]] (způsobují pachy a zbarvení vody) a zachycení zbytků těchto látek na [[Aktivní uhlí|aktivním uhlí]]
 
'''Třetí stupeň''' – odstranění [[Železo|železa]] a [[Mangan|manganu]] vysrážením, odstranění agresivní [[Kyselina uhličitá|kyseliny uhličité]] (pomocí [[Vápno|vápna]]), snížení enormní [[Tvrdost vody|tvrdosti vody]] (pomocí [[Vápno|vápna]] nebo [[Uhličitan sodný|sody]], či filtrací přes [[Ionex|ionexy]]), odstranění [[Radon|radonu]]
 
'''Čtvrtý stupeň''' – odstranění mikroorganismů a zabránění jejich růstu při dopravě vody vodovodem pomocí hygienického zabezpečení vody [[Chlor|chlórem]], [[Ozon|ozónem]] nebo [[Ultrafialové záření|UV-zářením]]
 
Látky se z vody odstraňují až na úroveń, kterou předepisuje vyhláška č. 252/2004 Sb. jako maximální. Pokud je obsah některé látky ve vodě menší než minimální úroveň stanovená vyhláškou č. 252/2004 Sb., musí se voda do této minimální úrovně látkou obohatit.
 
== Reference ==
<references />
 
== Literatura ==
Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
 
Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody
 
== Externí odkazy ==
Hromadné zásobování vodou https://www.wikiskripta.eu/w/Hromadn%C3%A9_z%C3%A1sobov%C3%A1n%C3%AD_vodou
 
== Související články ==
* [[Úpravna vod Káraný]]
*[[Pitná voda]]
* [[Voda]]
*[[Vodní zdroj]]
{{Autoritní data}}
 
121

editací