Obléhání La Rochelle (1627–1628): Porovnání verzí

m
bez shrnutí editace
(různá zpřesnění a menší doplnění)
m
== Anglická intervence ==
{{Podrobně|Obléhání Saint-Martin-de-Ré}}
V roce 1627 se tak přes kanál [[La Manche]] vydalo zhruba 10 000 Angličanů pod velením [[George Villiers, 1. vévoda z Buckinghamu|vévody z Buckinghamu]] dobýt ostrov Ré.<ref>Knecht, s. 74–76.</ref> Anglo-francouzské vztahy byly již delší dobu na bodu mrazu a Angličané měli v úmyslu spoluprácíspoluprací s odbojnými hugenoty v La Rochelle postavení svého nepřítele oslabit. Ostrov Ré chtěli využít jako svou základnu.<ref name="Duchein, 272–278">Duchein, s. 272–278, 284</ref> Vylodili se kryti lodním dělostřelectvem, Francouze zatlačili do pevnosti [[Saint-Martin-de-Ré]] a téměř celý zbytek ostrova obsadili.<ref>Duchein, s. 282–287</ref> Zpočátku váhající Rochelané se v září otevřeně postavili za Buckinghama a poslali mu pět set mužů. Velitel pevnosti Saint-Martin-de-Ré generál [[Jean de Saint-Bonnet de Toiras|Toiras]] se s vypětím všech sil držel až do října 1627, kdy mu byly se štěstím dopraveny potřebné zásoby jídla. Angličané, postupně decimováni nemocemi a marně čekající na posily, se proto rozhodli vše vsadit na jednu kartu a 6. listopadu se pokusili pevnost dobýt. Navzdory jejich velkým ztrátám se ale útok nezdařil.<ref name="Duchein, 287–291">Duchein, s. 287–291</ref><ref>Knecht, s. 74–76.</ref> Když k Toirasovým mužům dorazila pomoc z kontinentu, dali se Angličané na rychlý a zmatený ústup z ostrova, při kterém zaznamenali velké ztráty. 8. listopadu jejich loďstvo odplulo do zpátky do vlasti.<ref>Knecht, s. 74–76.</ref><ref name="Duchein, 291–296">Duchein, s. 291–296</ref>
 
Mezitím v říjnu 1627 převzal Ludvík XIII. od svého bratra [[Gaston Orléanský|Gastona]] velení armády, shromážděné v reakci na anglický vpád před La Rochelle a vládní vojsko začalo s blokádou města.<ref>Knecht, s. 74–76.</ref><ref name="Duchein, 287–291"/>
 
[[Soubor:Siege of La Rochelle by Orlandi 1627.jpg|thumb|left|upright=1.2|Obležené La Rochelle na kresbě z roku 1627]]
V srpnu 1628 se vzhledem k finanční náročnosti obléhání a zahraničně-politickým komplikacím pokusil Ludvík XIII. o vyjednávání. Narazil ale na neústupnost starosty a velitele Guitona. Obyvatelé města stále vkládali naděje do Angličanů, kteří se chystali pod velením vévody z Buckinghamu opět zapojit do boje. Vévoda byl ale 23. srpna zavražděn a anglické loďstvo se tak vydalo na cestu 7. září s novým velitelem – [[Robert Bertie, 1. hrabě z Lindsey|hrabětem z Lindsey]].<ref name="Knecht, 76–80"/> Na palubýchpalubách svých lodí měl jedenáct pluků vojska a velké zásoby potravin pro posádku a lid v La Rochelle. Probít se tam ovšem se svým demoralizovaným mužstvem nedokázal a musel nakonec odplout.<ref name="Tucker"/> 26. října se proto vyhladovělí obyvatelé města, kteří na své hradby mohli postavit už jen pouhých 200 bojeschopných mužů<ref name="Tucker"/>, rozhodli kapitulovat.<ref name="Knecht, 76–80"/><ref name="Dějiny Francie, 1988"></ref><ref name="Robbins">{{Citace monografie | příjmení = Robbins | jméno = Kevin C | odkaz na autora = Henry Martyn Baird | titul = City on the Ocean Sea: La Rochelle, 1530-1650 : Urban Society, Religion, and Politics on French Atlantic Frontier | url = https://books.google.cz/books?id=aFwHB9p0yJoC&pg=PA355&dq=Siege+of+La+Rochelle+1628+casualties&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwiHo_PD68PRAhUF1xQKHVK5DRgQ6AEIGTAA#v=onepage&q=Siege%20of%20La%20Rochelle%201628%20casualties&f=false | vydavatel = Brill | místo = Leiden, New York, Kolín nad Rýnem | rok = 1997 | strany = 354–358 | kapitola = | isbn = 90-04-10880-7 | jazyk = anglicky}}</ref>
 
Následovala dlouhá porada krále, Richelieua a ostatních zástupců francouzské vlády o tom, jak se k hugenotům zachovají. Nakonec bylo rozhodnuto o shovívavém přístupu, který zastával Richelieu. Ten si uvědomoval, že přísné potrestání obyvatel La Rochelle by mu zkomplikovalo pacifikaci hugenotů na jihu Francie. Také se domníval, že tak zabrání případné anglické snaze o zprostředkování míru. Město proto nakonec přišlo o zbytky privilegií a muselo strhnout své hradby, ale byly zachovány životy i majetek jeho obyvatel. O den později, 27. října, královské vojsko La Rochelle obsadilo.<ref name="Knecht, 76–80"/>