Otevřít hlavní menu

Změny

Odebráno 155 bajtů ,  před 2 lety
Úprava (šablona, drobnosti, informace označené jako {{Doplňte zdroj}} je vhodné doplnit zdroji, nebo rovnou odstranit, příp. vhodně zapracovat).
{{Upravit|úvod článku má být pouze shrnutím obsahu}}
{{Možná hledáte|tento=akademickém titulu „doktor filozofie“, kterého lze dosáhnout rigorózní zkouškou|jiné=[[Ph.D.]] – akademický (resp. vědecký) titul „doktor“, kterého lze dosáhnout doktorským studiem}}
 
'''Doktor filozofie''' (z [[latina|lat.]] ''{{cizojazyčně|la|philosophiae doctor}}''), ve zkratce '''PhDr.''' psané před jménem, je [[akademický titul]], který je udělován v oblasti humanitních, společenských (a v [[Česko|Česku]] od zrušení udělování titulu [[Doktor pedagogiky|PaedDr.]], přičemž na Slovensku se uděluje stejně jako doktorát věd DrSc. nebo doktorát umění ArtD.) i pedagogických věd na příslušných [[fakulta|fakultách]] [[vysoká škola|vysokých škol]]. Podmínkou k jeho obdržení je již získaný titul [[magistr]] (Mgr.) a složení [[rigorózní zkouška|rigorózní zkoušky]] z příslušného vědního oboru, jejíž součástí je i sepsání a obhajoba [[rigorózní práce]].<ref name="dnes">§ 46 odst. 5 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).</ref> Dnes se jedná o fakultativní zkoušku (nikoli další studium/vzdělání) zpravidla spojenou s poplatky, nejde o typ studia třetího stupně vysokoškolské soustavy, ale o graduační odborný titul.<ref>{{Citace právního předpisu
| typ = Zákon
| číslo = 111/1998 Sb.
}}</ref>
 
Doktorát filozofie PhDr. je historicky tradiční titul specifický pro české a slovenské univerzitní prostředí (za společného státu i v československém školství) spolu s doktorátem práv JUDr., doktorátem přírodních věd RNDr., doktorátem všeobecného lékařství MUDr. a doktorátem teologie ThDr. Později přibyl ještě doktorát farmacie PharmDr., doktorát veterinárního lékařství MVDr., doktorát pedagogiky PaedDr. a na technických školách se udílel i doktorát technických věd RTDr., na ekonomických doktorát obchodních věd RCDr. či doktorát sociálně-politických věd RSDr. (na Vysoké škole politické ÚV KSČ, Vojenské politické akademie Kl. Gotwalda v Bratislavě a Vysoké škole politické a sociální). Stejné postavení má i obligatorní doktorát zubního lékařství MDDr. nebo historicky (dnes neudílený) doktorát kanonického práva ICDr. Tyto rigorózní doktoráty nemají v západních zemích anglo-saské školní soustavy obdobu.{{Doplňte zdroj}}
 
Hovorově se tituly získané [[rigorózní zkouška|rigorózní zkouškou]] (PhDr., [[Doktor práv|JUDr.]] apod.) obecně označují jako tzv. [[malý doktorát|malé doktoráty]]. „Doktor filozofie“ je pak rovněž také překlad původního významu zkratky jiného titulu – [[Ph.D.]] (dnestitul doktor„doktor“, původně zkratka je však utvořena z [[latina|lat.]] ''philosophiæ doctor''), což je ale tzv. [[velký doktorát]] (8 v [[ISCED]], dříve [[Kandidát věd|CSc.]]).;<ref>Marek Skovajsa: [http://www.lidovky.cz/tiskni.asp?r=ln_noviny&c=A091024_000104_ln_noviny_sko ''Velkovýroba malodoktorů v Česku''], Lidové noviny, 24. října 2009.</ref><ref>{{Citace elektronické monografie
| titul = Internetová jazyková příručka: Pořadí titulů
| url = http://prirucka.ujc.cas.cz/?ref=782&id=783
| datum přístupu = 2016-03-18
| vydavatel = Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky
}}</ref> Tentotento vědecký titul Ph.D. (doktor) je však dosahován dalším, tříletým či čtyřletým, prezenčním nebo kombinovaným studiem v [[Vysoká škola#Doktorský studijní program|doktorském studijním programu]] završený sepsáním a obhajobou disertace (nikoli rigoróza), nejedná se tedy o ekvivalent titulu PhDr. (doktor filozofie), což je stále titul [[Vysoká škola#Magisterský studijní program|magisterské úrovně]] (7 v [[ISCED]]), tedy označuje de facto stejnou [[kvalifikace (osobní)|kvalifikaci]] jako Mgr. ([[magistr]]).
 
Nositel titulu magistr (Mgr.) mohl též v minulosti požádat na některých fakultách (zejména soukromých školách) i o to, pakliže to umožňoval příslušný rigoróznívnitřní řádpředpis školy, aby mu byla stejná předložená [[diplomová práce|magisterská (diplomová) práce]] rovněž uznána i jako [[rigorózní práce]], podrobnosti většinou upravoval pokyn [[rektor]]a, pokyn [[děkan]]a atp. Od této praxe se kvůli zabránění dehonestace tohoto titulu v posledních letech upustilo,{{Doplňte zdroj}} obzvláště tradiční univerzity a především jejich filozofické fakulty dbají striktně na sepsání již zcela nové práce, která nesmí být pouze rozšířením práce magisterské a ani není povolen kompilační charakter.{{Doplňte zdroj}} Slovenské univerzity navíc požadují do některých rigorózních prací nezbytně zahrnout i terénní výzkum (např. pedagogický empirický výzkum na dosažení doktorátu pedagogiky PaedDr.).{{Doplňte zdroj}}
 
[[Rigorózní zkouška|Rigorózum]] je ovšem v těchto případech v Česku i Slovensku finančně podmíněno – poplatky s tímto spojené jsou pak příjmem dané vysoké školy.<ref>{{Citace právního předpisu
3 003

editací