Tučapy (okres Uherské Hradiště): Porovnání verzí

bez shrnutí editace
m (Úprava infoboxu dle konsenzu)
značky: editace z Vizuálního editoru možné subjektivní formulace možné problémové formulace
}}
 
.'''1.Základní geografické údaje'''
Obec '''Tučapy''' se nachází v [[Okres Uherské Hradiště|okrese Uherské Hradiště]], kraj [[Zlínský kraj|Zlínský]], zhruba 10 km západně od [[Uherské Hradiště|Uherského Hradiště]].
 
Ke dni 28. 8. 2006 zde žilo 237 obyvatel.
Obec '''Tučapy''' se nachází v [[Okres Uherské Hradiště|okrese Uherské Hradiště]], kraj [[Zlínský kraj|Zlínský]], zhruba 10 km západně od [[Uherské Hradiště|Uherského Hradiště]]. Leží na mírném svahu Chřibů obráceném k severovýchodu.Po vystoupení na pole Roviny za vesnicí se rozvine krásný pohled do údolí řeky Moravy a na protilehlé Bílé Karpaty.
 
1.1 Umístění obce v krajině
 
Tučapy leží v nížině Dolnomoravského úvalu v nadmořské výšce 320 metrů, v mírně zvlněném reliéfu, kde se střídají široce zaoblené hřbety s mělkými rozevřenými údolími. <ref>{{Citace monografie|příjmení=|jméno=|příjmení2=|jméno2=|titul=Zlínský kraj,města a obce zlínského kraje|vydání=|vydavatel=|místo=|rok=|počet stran=|strany=|isbn=}}</ref>Nerovné terény tučapského katastru jsou na několika místech sesuvné. <ref>{{Citace monografie|příjmení=HUbáček|jméno=J.|příjmení2=|jméno2=|titul=Přírodní poměry okresu|vydání=|vydavatel=|místo=|rok=|počet stran=|strany=|isbn=}}</ref>Sesuvné terény jsou vyvolány příkrými svahy a malou údržlivostí hornin. V takových místech našeho katastru převládají jílovité sedimenty. K sesutí dochází přemokřením celé suťové vrstvy, například táním sněhu nebo delším obdobím vydatných dešťů.V trati Pastviska byl velký sesuv půdy v letech 1937 a 1970. Za vesnicí směrem na Boršice dochází k sesuvu půdy téměř každoročně v jarním období.<ref name=":0">{{Citace monografie|příjmení=Kaňovský|jméno=Jaroslav|příjmení2=|jméno2=|titul=850 let obce Tučapy|vydání=|vydavatel=|místo=|rok=1981|počet stran=|strany=|isbn=}}</ref>
 
1.2.
 
Z užitkových hornin se v katastru vyskytuje pískovec v trati Zmoly. Je však zvětralý měkký, spodní vrstvy jsou tvrdší.
 
1.3 Archeologie
 
Po stránce archeologické nebyl katastr obce Tučap dosud prozkoumán.Je známo jen několik nálezů ze 13. a 14. století. Na parcele číslo 46 bylo nalezeno 10 pazourkových paleolitických nástrojů rázu aurignackého. Z toho byly 2 nožíky, 1 šipka, 5 škrabadel a 2 úlomky. Jedna nádobka sivé barvy 9,5 cm výšky a tři pokličky téže kultury z doby knížecí a železný srp ostře lomeného tvaru s protáhlým rovným koncem. Nálezy jsou uloženy ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti.<ref>{{Citace monografie|příjmení=|jméno=|příjmení2=|jméno2=|titul=Vlastivědný sborník|vydání=|vydavatel=|místo=|rok=1941|počet stran=|strany=63|isbn=}}</ref> Na rozhraní Humének a Panských byly vykopány základy panské tvrze s různou železnou industrií a kostrovými hroby. V roce 1939 byl v blízkosti tvrze v kulturních vrstvách se středověkými střepy vykopán depot tří velkých železných srpů.<ref>{{Citace monografie|příjmení=|jméno=|příjmení2=|jméno2=|titul=Vlastivědný sborník|vydání=1942|vydavatel=|místo=|rok=|počet stran=|strany=|isbn=}}</ref>
 
== Historie ==
První písemná zmínka o obci se vyskytuje v nadační listině z roku [[1131]], vydané biskupem JíndříchemJindřichem Zdíkem.<ref name="pasport">{{Citace elektronické monografie
| url = http://prehledy.pasportizacezk.cz/index.php?kat=23&id=4423
| titul = Projekt pasportizace Zlínského kraje
 
Písemné záznamy jsou také o tvrzi z 16. století. Její symbol se pak stal základem obecního znaku.
 
'''2.Historie'''
 
Tučapy patří mezi nejstarší obce okresu Uherské Hradiště. Zpočátku podléhala obec panství Spytihněvskému, později panství velehradskému. Velehradský klášter svěřoval panství v Tučapech různým šlechtickým rodům, v držení Tučap se jich vystřídala celá řada.<ref name=":0" /> První písemná zmínka o obci se vyskytuje v nadační listině z roku 1131 k nově postavenému kostelu sv. Václava v Olomouci, vydané biskupem Jindřichem Zdíkem. Listina rozděluje majetek olomoucké diecéze, k probošství Spytihněvskému příslušel i majetek vesnic, tedy i obce Tučapy.<ref>{{Citace monografie|příjmení=|jméno=|příjmení2=|jméno2=|titul=Uherskohradišťsko|vydání=|vydavatel=Muzejní a vlastivědná společnost|místo=Brno|rok=1992|počet stran=|strany=|isbn=80-85048-39-6}}</ref>
 
2.1.Nejstarší záznamy
 
Kolem roku 1131 Tučapy spolu s Veligradem, Kostelany a Ořechovem tvořily panství, které náleželo k probošství Spytihněvskému.<ref>{{Citace monografie|příjmení=Wolny|jméno=Gregor|příjmení2=|jméno2=|titul=Topografie IV.|vydání=|vydavatel=|místo=|rok=|počet stran=|strany=|isbn=}}</ref> Další osudy nejsou po sto let znamenány až do roku 1228, kdy Přemysl Otakar I. ve své darovací listině vymezuje hranice darovaného území klášteru Velehradskému až po Polešovice, tam je uvedeno jméno Tzaplanzan. <ref>{{Citace monografie|příjmení=Schwoy|jméno=František Josef|příjmení2=|jméno2=|titul=Topografie II.|vydání=|vydavatel=|místo=|rok=|počet stran=|strany=|isbn=}}</ref>Další záznam v roce 1370,kdy pan Dětřich z Moravan přenechal část tučapského panství panu Jarohněvovi z Buchlovic. Majetek tučapského panství vykazoval 3 dvory a 1 tvrz. Tvrz se zapisuje roku 1527 a 1528. Zbytky tvrze byly objeveny v trati Huménky a Panské. Bývaly často zakládány na přírodou chráněném místě. Sídla drobné šlechty jsou s životem a celou strukturou vesnice velmi těsně spjata. Pod pojmem tvrz rozumíme opevněné sídlo drobného šlechtice,které stávalo přímo na vsi nebo v její těsné blízkosti a souviselo zpravidla s hospodářským dvorem. Dvorem rozumíme, komplex budov, obytných i hospodářských. Někdy souvisel dvůr s tvrzí, ale jindy sloužil sám, jako sídlo drobné šlechty.
 
2.1.1 Archiv
 
Obecní archiv ze starších dob není žádný. Nejstarší knihy z minulého století jsou uloženy v Okresním archivu v Uherském Hradišti (protokolní záznamy z roku 1827, parcelní protokoly z roku 1828 a záznamy finančního rázu z roku 1891).Starší listiny o výkupech,privilegiích, povinnostech neexistují.Obecní kronika se vede od roku 1930.
 
2.2.Hlavní vývojové etapy - dějiny
 
Počátky osídlení od 10. století měla pro území okresu Uherské Hradiště význam existence dřívějších velkomoravských hradisek. Kolem některých hradisek se v průběhu středohradišťního období dotvářela postupně hustá síť zemědělských sídlišť - vesnic, na něž plynule navazovalo mladší osídlení z 10.-12. století až do první poloviny 13. století.
 
Nejpozději v průběhu 11. století, ale snad již dříve, vznikly další historicky známé vesnice - mezi nimi i Tučapy.V době, z níž pocházejí nejstarší písemné zprávy o obcích tvořících dnešní uherskohradišťský okres,náležela jejich značná část k zeměpanskému majetku,část k majetku církevnímu a jen v menší části území vládli světští feudálové.Od doby husitské získával na Uherskohradišťsku převahu šlechtický majetek, který se v průběhu 15.-16. století konstituoval do několika rozsáhlých velkostatků. V 16. století stávala v obci tvrz, jejíž symbol se stal základem obecního znaku. K tvrzi patřily tři dvory, takže součástí obecních znaků se staly i symboly vinařství a zemědělství. V 16. století bylo v Tučapech 6 usedlostí.
 
== Památky ==
Výraznou z dálky viditelnou dominantou obce je [[Kostel svatého Cyrila a Metoděje (Tučapy)|kostel svatých Cyrila a Metoděje]]. Ve vsi je také pomník padlým v I. světové válce a nad vsí kaplička Božího srdce Páně.<ref name="pasport" />
 
Ke dni 28.&nbsp;8.&nbsp; 2006 zde žilo 237 obyvatel.
 
== Osobnosti ==
57

editací