Elektromagnetická spektroskopie: Porovnání verzí

{{sloučit|spektroskopie}}
'''Elektromagnetická spektroskopie''' (častěji nazývaná zkráceně ''spektroskopie'') zkoumá, jak se mění u [[elektromagnetické záření|elektromagnetického záření]] intenzita záření s [[vlnová délka|vlnovou délkou]] záření (tzv. ''spektrální rozdělení''). Změny spektrálního rozdělení mohou nastat např při:
* průchodu prostředím: ''absorpční spektrum''