Otevřít hlavní menu

Změny

m
využití šablony {{Šablona}}, přesměrování, form.
{{dlouhodobě polozamčeno}}
{{Závazné pravidlo Wikipedie}}{{Řešení sporů}}
'''Blokování''' je jedním ze způsobů, jakým je možno nevhodně se chovajícím uživatelům znemožnit editace, používají se zejména pro boj s [[Wikipedie:Vandalismus|vandalismem]], ochranu před chybnými [[Wikipedie:BotiBot|boty]] a řešení nepřijatelných [[Wikipedie:Uživatelské jméno|uživatelských jmen]].
 
Libovolný [[Wikipedie:Správci|správce]] má možnost zablokovat na libovolnou dobu libovolné uživatele specifikované jedním z následujících způsobů:
Nejčastějším důvodem pro blokování je [[Wikipedie:Vandalismus|vandalismus]]. Správce smí podle svého uvážení zablokovat IP adresu, ze které přicházejí vandalizující editace. Dynamické IP adresy smí být blokovány maximálně 24 hodin, u statických IP adres by první blokování nemělo trvat déle než 24 hodin, při opakovaném vandalismu smí délka dalšího zablokování dosáhnout až jeden měsíc.
 
Přesná pravidla pro délku blokování neexistují, správci by se měli řídit zdravým rozumem. Pokusné editace náhodných kolemjdoucích („asdf“) by měly být posuzovány shovívavě a případné blokování by mělo trvat jen několik hodin. Vhodnou reakcí je zde spíše pouze umístění šablony <nowiki>{{</nowiki>[[Šablona:Experimentyšablona|Experimenty]]}} na uživatelovu diskusní stránku. Pokud uživatel ve vandalství pokračuje, je možno ho zablokovat (trpělivější správci mohou ještě zkusit druhé varování prostřednictvím <nowiki>{{</nowiki>[[Šablona:Experimenty2|Experimenty2]]}} nebo <nowiki>{{</nowiki>[[Šablona:Experimenty2ošablona|Experimenty2o]]}}). Naopak na editace provedené zřetelně se zlým úmyslem (zřejmé pokusy o diskreditaci Wikipedie, evidentní spam apod.) lze reagovat zablokováním bez varování.
 
Přihlášení uživatelé, jejichž všechny příspěvky jsou vandalismem, v kterém pokračují i přes varování, mohou být blokováni do odvolání. Pokud uživatel kromě vandalství a editačních pokusů provádí i platné editace, měl by problém být řešen spíše diskusí, viz též [[Wikipedie:Žádost o komentář]], [[Wikipedie:Řešení sporů]].
 
=== Zákaz editace ===
V případě, že je některému uživateli zakázána editace Wikipedie (tzv. ''ban''), je obvykle také zablokován. Takový zákaz editace může vzniknout následkemdůsledkem:
* konsensu ostatních uživatelů,
* rozhodnutím [[Wikipedie:Arbitrážní výbor|Arbitrážního výboru]],
 
=== Anonymní a otevřené proxy servery ===
IP adresy anonymních [[proxy server]]ů smí být blokovány natrvalo [http://mail.wikipedia.org/pipermail/wikien-l/2004-February/010605.html] [http://mail.wikipedia.org/pipermail/wikien-l/2004-February/010659.html]. Po zablokování takové proxy je vhodné na diskusní stránku příslušné IP adresy umístit zprávu <nowiki>{{</nowiki>[[Šablona:šablona|Open proxy|open proxy]]}}.
 
=== Narušování Wikipedie ===
Na Wikipedii existují [[Wikipedie:Uživatelské jméno|pravidla o uživatelských jménech]] – urážlivá, záměrně matoucí a jinak nevhodná uživatelská jména nejsou dovolena a za jistých okolností je možno uživatele s takovými jmény blokovat.
 
Stevard může nevhodné uživatelské jméno změnit, zvláště pokud je s tím příslušný uživatel srozuměn. Není vhodné vytvářet uživatelské a diskusní stránky k nevhodným uživatelským jménům (po přejmenování a přesunutí těchto stránek by mělyměla být zbylézbylá redirektypřesměrování smazánysmazána).
 
Pokud je takové jméno zablokováno, správce si musí dát pozor na odblokování uživatelovy IP adresy – jakmile se uživatel, jemuž bylo jméno zablokováno, pokusí editovat nějakou stránku, je na 24&nbsp;hodin automaticky zablokována i příslušná adresa (s označením ve tvaru „#1234“ místo jména uživatele). Toto autoblokování by mělo být ručně zrušeno, aby se uživatel mohl přihlásit pod jiným uživatelským jménem. (Pokud však byl uživatel zablokován jak za nevhodné jméno, tak za vandalismus, autoblokování IP adresy by mělo být ponecháno v činnosti.)
 
==== Napodobování ====
Uživatelská jména navržená pro vydávání se za jiné uživatele smí být blokována okamžitě a natrvalo. IP adresa takových uživatelů může zůstat automaticky blokována. Na uživatelskou i diskusní stránku takového uživatele je vhodné přidat upozornění <nowiki>{{</nowiki>[[Šablona:Impostoršablona|impostor]]|''jméno napodobovaného uživatele''}}. Přihlášení i anonymní uživatelé, kteří se v podpisu vydávají za jiné uživatele, by měli být nejprve varováni, poté smísmějí být případně zablokováni.
 
Ujistěte se laskavě, že příslušný uživatel se za jiného uživatele vydává zlovolně; je možné, že si jméno podobné jinému uživateli zvolil náhodou, bez zlého úmyslu. Používejte svůj úsudek – pokud se takový uživatel chová vandalsky, provokuje v diskusích či jedná jinak nevhodně, měl by být okamžitě zablokován. Pokud však provádí platné editace, slušně jej upozorněte na možné zmatení uživatelských jmen a doporučte mu změnu uživatelského jména.
Příkladem takového veřejného účtu je účet, jehož majitel prozradí heslo pro veřejné použití. Takový účet by měl být okamžitě zablokován a zdůvodnění by mělo vysvětlit, že veřejné účty nejsou potřebné.
 
Alternativním řešením (v mnoha případech jednodušším) je prostě vyzkoušet zveřejněné heslo a poté v [[Speciální:PreferencesNastavení|nastavení]] heslo změnit. Tím se zveřejněné heslo stane nepoužitelné – tento postup může udělat kdokoli, není potřeba správce.
 
=== Boti ===
Wikipedista může být blokován i za vkládání odkazů na weby s osobními útoky umístěné mimo Wikipedii. Pokud je prokazatelné, že nežádoucím způsobem ovlivňuje Wikipedii svou činností mimo ni (např. vytvářením tlaku na wikipedisty prostřednictvím hrubých osobních útoků, zveřejňováním osobních informací wikipedistů, vyhrožováním, zastrašováním či obtěžováním), může to být rovněž důvodem k zablokování.
 
Relevantní a slušně vedená negativní argumentace [[argumentum ad hominem|osobního rázu]] vůči wikipedistům v rámci Žádostí o komentář nebo arbitráží týkajících se jejich chování nebo v rámci hlasování o správcovství a jiných funkcích se nepovažuje za osobní útok. Z důvodů ochrany svobody vyjadřování, zejména možnosti vyjádřit svobodně kritiku osob, o nichž se diskutuje, se v takových situacích doporučuje používat blokování co nejzdrženlivěji. Neznamená to však, že by nebylo možno zablokovat diskutujícího, pokud se buď dopouští zvlášť hrubých osobních útoků, anebo přes napomínání napadá druhé wikipedisty opakovaně.
 
==== Osobní útoky ohrožující uživatele ====
V případě, že některý uživatel vyhrožuje nebo přímo jedná (včetně činností mimo Wikipedii) tak, že vystavuje jiné uživatele možnosti politického, náboženského či jiného postihu státem, zaměstnavatelem či kýmkoli jiným, může být takový uživatel okamžitě zablokován. Správce, který takové zablokování vykoná, by o tom měl soukromě vyrozumět členy [[Wikipedie:Arbitrážní výbor|arbitrážního výboru]]. V případě zveřejňování ohrožujících informací přímo na Wikipedii by se správce také měl neveřejným kanálem obrátit na uživatele s právy [[Wikipedie:dozorceDozorce|dozorce]]<ref>v současnosti česká Wikipedie dozorce jako takové nemá, je tedy třeba obrátit se na některého ze stevardů</ref> a požádat o skrytí patřičné informace i před správci.
 
== Kdy blokovat nelze ==
== Chybná zablokování ==
 
Občas se stane, že nevinní uživatelé s dynamickou IP adresou zjistí, že byli náhodou zablokování, protože jejich aktuální IP adresu před nimi využíval vandal nebo zablokovaný uživatel. Uživatel se může takovému bloku vyhnout změnou své IP adresy, pokud ji je schopen vynutit, v ostatních případech by měl takovou situaci nahlásit některému správci, který takové blokování může zrušit (vizte [[Speciální:ListusersUživatelé/sysop|seznam správců]]).
 
== Jak blokovat (návod pro správce) ==
 
K zablokování uživatele stačí přejít na [[Speciální:SpecialpagesSpeciální stránky|seznam speciálních stránek]] a zvolit odkaz „{{MediaWiki:Blockip}}“, který vede na stránku [[Speciální:BlockipBlokování]], na které jsou další instrukce. Na tuto stránku vede také odkaz „{{MediaWiki:Blocklink}}“, který se objevuje vedle příspěvků na [[Speciální:RecentchangesPoslední změny|stránce posledních změn]].
 
Do pole „{{MediaWiki:Ipbreason}}“ zadejte zdůvodnění zablokování. Toto zdůvodnění se uživateli zobrazuje při každém pokusu o editaci a také v [[Speciální:LogProtokolovací záznamy/block|knize zablokování]] a [[Speciální:IpblocklistBlokovaní uživatelé|seznamu zablokovaných]]. Použijte proto laskavě zdůvodnění, které uživateli vysvětlí, za co byl zablokován, v ideálním případě i s uvedením odkazů na příslušné prohřešky. V políčku můžete používat podmnožinu wikisyntaxe, včetně například odkazů či šablon.
 
Kromě konkrétního trvání zablokování lze také zadat neomezený blok, který trvá až do explicitního odblokování nějakým správcem.
 
== Odblokování ==
Stránka [[Speciální:IpblocklistBlokovaní uživatelé]] obsahuje seznam všech aktuálně blokovaných uživatelů a IP adres. Správci u každého záznamu vidí odkaz „{{MediaWiki:Unblocklink}}“. Po kliknutí na tento odkaz a zadání zdůvodnění odblokování mohou uživatele odblokovat kliknutím na tlačítko „{{MediaWiki:Ipusubmit}}“.
 
Správci jsou technicky schopni odblokovat sami sebe, ale neměli by to ''v žádném případě'' dělat. Pokud se správce domnívá, že jeho zablokování je nesprávné, měl by kontaktovat správce, který jej zablokoval, případně jiného správce, a požádat o odblokování.
* V jiných vhodných případech.
 
Před tímPředtím, než odblokujete uživatele zablokovaného jiným správcem, byste měli byste zvážit, zda by nebylo vhodné věc prodiskutovat s blokujícím správcem. Ze zdůvodnění zablokování a historie editací nemusí být zřejmé všechny podstatné aspekty problému.
 
Pro odblokování neexistují zcela přesná a striktní pravidla, proto formulace „v jiných vhodných případech“. Od správců se očekává zdravý rozum a zhodnocení situace.
 
== Související články ==
* [[Speciální:IpblocklistBlokovaní uživatelé]] – seznam momentálně zablokovaných uživatelů
* [[Speciální:LogProtokolovací záznamy/block|Kniha zablokování]] – protokol všech zablokování v historii
* [[Wikipedie:Žádné open proxy]] - blokování open proxy