Wikipedie:AutoWikiBrowser/Typos: Porovnání verzí

→‎Nové: +dezinformovat, dodnes, třpyt(it), [oni] (ne)vědí
m (→‎Různé: úprava)
(→‎Nové: +dezinformovat, dodnes, třpyt(it), [oni] (ne)vědí)
=== Nové ===
<source lang="xml">
<Typo word="Dezinformovat" find="\b([Dd])esinform(\w+)\b" replace="$1ezinform$2"/>
<Typo word="Dodnes" find="\b([Dd])o +?dnes\b" replace="$1odnes"/>
<Typo word="Třpyt(it)" find="\b([Tt])řpit(\w*)\b" replace="$1řpyt"/>
<Typo word="(ne)vědí" find="\bkteří +?(ne)?ví\b" replace="kteří $1vědí"/>
<Typo word="Sezónní" find="\b((?:[Cc]elo|[Mm]ezi|[Mm]imo|[Pp]řed)?[Ss])ez[oó]ní(m?|ho|ch|m[iu])\b" replace="$1ezónní$2"/>
<Typo word="datum leden" find="\b0?([1-9]|[123]\d)\.( |&nbsp;)+?0?1\.(?: |&nbsp;)+?(\d{3,4})\b" replace="$1.$2ledna $3"/>
<Typo word="oxid" find="\boxyd([uy]?|e(ch|m)|ům?)\b" replace="oxid$1"/>
<Typo word="(Nej)(Ne)(Vy)Tipova(nější/t)" find="\b((?:[Nn]e)?(?:[Vv]y)?[Tt])yp(ov(áv)??((al|án)[aioy]?|an([áéěíý]|é(ho|mu?)|ější(m?|ho|ch|m[iu])|ou|ý(ch|mi?))|at)|ovává|uj(e|í(cí(m?|ho|ch|m[iu]))?))\b" replace="$1ip$2"/>
<Typo word="kteří (se) (...)ejí" find="(,| a)(?:&nbsp;| )+?kteří( se)? (ne)?((?:od|na|po|při|s|vy)?(?:cház|sáz|sdíl))í\b" replace="$1 kteří$2 $3$4í"/>
<Typo word="Psychi(atr/(atri)cký/ka)" find="\b([Pp])s(?:ich[iy]|ychy)(atr([ay]?|e(ch|m)|ov([aěiouy]|ý(ch|mi?))|ů[mv]?)|atři|ce|(atri)?(ck([áéyý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|čtí)|k([auy]|á(ch|m)|ami|ou))\b" replace="$1sychi$2"/>
<Typo word="Sbírat" find="\b(?:Zb[íý]|Sbý)r(a(jí(cí(m?|ho|ch|m[iu]))?|l[aioy]?|n([áéíý]|é(ho|mu?)|ější(m?|ho|ch|m[iu])|ou|ý(ch|mi?))|t)|á(n[aioy]?)?)\b" replace="Sbír$1"/>