Otevřít hlavní menu

Změny

Velikost nezměněna, před 4 lety
m
Doplnění odkazů
'''Druh''' (''species'') je základní kategorie biologické nomenklatury. Z [[taxon]]omického hlediska je nejnižší základní kategorií hierarchické klasifikace organismů.
 
Označuje dvouslovným vědeckým<!--NIKOLI LATINSKÝM--> názvem (viz též [[Biologická nomenklatura|binominální nomenklatura]]), ke kterému bývá připojeno '''jméno autora názvu''' (tj. jméno toho, kdo jej poprvé pod tímto názvem popsal) a '''rok popisu''', např.:
 
* ''Elephas maximus'' [[Carl Linné|Linné]], 1758 (tj. [[slon indický]], popsaný Linnéem 1758).
Neexistuje jednotná [[definice]], která by jednoznačně určila, co to je druh. Definic druhu existuje mnoho, ale rozdělení podle jednotlivých definic je podobné.
 
Základní dělení definic druhu lze provést podle toho, jestli předpokládá nezávislost na taxonomovi (realistická definice), nebo naopak závislost na jeho rozhodnutí (nominalistická definice). Obě pojetí mají své výhody i nevýhody. Realistická definice lépe vystihuje stav v jednom čase, nominalistická umožňuje rozhodnout ve sporných případech ([[Prstencový druh|kruhový druh]]) a v případech, kdy je zahrnut faktor času a postupného vývoje.<ref>Jaroslav Flegr: Evoluční biologie ISBN 80-200-1270-2</ref>
 
Jedna z nejrozšířenějších definic praví, že druh je soubor populací s jedinečným vývojovým původem a historií, tvořený navzájem si podobnými jedinci, kteří se mezi sebou mohou plodně křížit a jsou [[Rozmnožování|reprodukčně]] izolováni od jiných podobných skupin.{{Doplňte zdroj}} Tato definice má některé zásadní nevýhody, které v určitých konkrétních případech ztěžují či znemožňují nalézt shodu na rozlišení příbuzných organismů na druhy. Pomineme-li [[organismus|organismy]] nemající [[pohlavní rozmnožování]] ([[bakterie]], čistě [[apomixeApomixie|apomikticky]] se množící [[rostliny]]), u nichž takto koncipovaná definice postrádá smysl, vyskytují se problémy při odlišení druhů a poddruhů u organismů, jejichž reprodukční izolaci zajišťují „zvyky“ a „geografické umístění“. Zde se dá rozlišit přístup, který rozděluje druhy podle toho, zda se kříží v přírodě, či dle toho, zda (přinuceni k rozmnožování) spolu produkují plodné [[Potomek|potomstvo]]. Vyskytují se však i další kompromisní přístupy.
 
Další komplikací je tradiční snaha některých škol vylučovat vyšlechtěná domácí a hospodářská zvířata do samostatných druhů, ačkoliv jsou stále schopna křížení s divokými předky (viz např. [[Pes domácí|pes]]), který je ve smyslu předchozí definice poddruhem [[vlk obecný|vlka]], ale občas je, spíše tradičně, označován za samostatný druh. U uměle šlechtěných organismů se pak také objevují problémy ohledně „podobnosti“ jedinců. Jakkoliv je třeba přiznat, že [[srnčí pinč]] je stále do značné míry podobný [[Aljašský malamut|malamutovi]]ovi, tak je zase nutno připustit, že [[šakal]] se malamutovi minimálně při zběžném pohledu podobá víc, byť jde o jiný druh.
 
== Rozdělení ==
 
== Související články ==
* [[Prstencový druh|Kruhový druh]]
* [[Poddruh]]
* [[Superdruh]]
354

editací