Evropská investiční banka: Porovnání verzí

správná citační šablona pro kvalifikační práci
m
(správná citační šablona pro kvalifikační práci)
Investice EIB do rozvojových zemí nebývají bez problémů. Ačkoliv je EIB zavázána [[Rozvojové cíle tisíciletí|rozvojovými cíli tisíciletí]], tedy mimojiné snahou o zajištění [[udržitelný rozvoj|udržitelného rozvoje]] rozvojových států, často její investice vedou k větší zadluženosti jednotlivých zemí a negativním environmentálním a sociálním dopadům. Mnoho kontroverzních investic se týká především těžby nerostných surovin a staveb přehrad.
 
Mezi příklady lze uvést přehradu Nam Theun 2 v Laosu, na kterou EIB půjčia vládě Laosu 55 milionů amerických dolarů k vložení do konsorcia Nam Theun 2 Power Company Ltd (NTPC), jehož vlastníky jsou kromě laoské vlády také francouzská, thajská a italská firma. Přehrada má díky prodeji vyrobené elektrické energie podpořit ekonomický a sociální rozvoj v Laosu.<ref name="Půjčky mezinárodních finančních institucí v zemích globálního Jihu - případ Evropské investiční banky">Pašek Ondřej: [http://is.muni.cz/th/289621/fss_m?info=1;zpet=%2Fvyhledavani%2F%3Fsearch%3DP%C5%AFj%C4%8Dky%20mezin%C3%A1rodn%C3%ADch%20finan%C4%8Dn%C3%ADch%20instituc%C3%AD%20v%20zem%C3%ADch%20glob%C3%A1ln%C3%ADho%20Jihu%20-%20p%C5%99%C3%ADpad%20Evropsk%C3%A9%20investi%C4%8Dn%C3%AD%20banky%26start%3D1 Půjčky mezinárodních finančních institucí v zemích globálního Jihu - případ Evropské investiční banky] – diplomová práce obhájená v roce 2011 na [[Katedra environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity|Katedře environmentálních studií]]</ref> Nicméně environmentální dopady, se kterými projekt výstavby přehrady počítá jsou dle organizace Internationsl Rivers podhodnoceny.<ref name="Raising the Bar on Big Dams">{{Citace elektronickékvalifikační monografiepráce
| příjmení = Pašek
| jméno = Ondřej
| instituce = Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií
| odkaz na instituci = Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
| titul = Půjčky mezinárodních finančních institucí v zemích globálního Jihu - případ Evropské investiční banky
| url = http://is.muni.cz/th/289621/fss_m/
| typ práce = Diplomová práce
| vedoucí = Naděžda Johanisová
| odkaz na vedoucího = {{UČO na článek|38023}}
| místo = Brno
| rok = 2011
| počet stran =
| strany =
| citace = 2015-03-09
| poznámka =
| jazyk =
}}</ref> Nicméně environmentální dopady, se kterými projekt výstavby přehrady počítá jsou dle organizace Internationsl Rivers podhodnoceny.<ref name="Raising the Bar on Big Dams">{{Citace elektronické monografie
| příjmení = Pottinger
| jméno = Lori