Poslanec: Porovnání verzí

Přidáno 398 bajtů ,  před 5 lety
doplnění mechanismu výpočtu platu, zobecnění, úprava referencí, externí odkaz nefunkční
(doplnění mechanismu výpočtu platu, zobecnění, úprava referencí, externí odkaz nefunkční)
 
== Poslanci v České republice ==
 
=== Zisk mandátu ===
V [[Česko|České republice]] jsou poslanci voleni do [[dolní komora|dolní komory]] parlamentu, která se nazývá [[Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky|Poslanecká sněmovna]] a je do ní voleno celkem 200&nbsp;poslanců. Do horní komory, [[Senát Parlamentu České republiky|Senátu]], jsou voleni [[senátor|senátoři]]. Poslanec musí být českým státním občanem a musí být starší 21&nbsp;let.<ref>Čl. 19 odst. 1 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky (dále jen „Ústava České republiky“). [http://portalwww.govzakonyprolidi.cz/zakon/1cs/1993/19 Čl. 19] odst. -1 ÚstavyDostupné České republikyonline.]</ref> Svůj mandát získává zvolením. Ačkoli může být zvolen jen na kandidátní listině nějaké [[politická strana|politické strany]] nebo [[politické hnutí|politického hnutí]],<ref>[http://portal.gov.cz/zakon/247/1995/31 § 31] zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky. [http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-247 Dostupné online.]</ref> je jeho mandát volný, není tedy vázán žádnými příkazy,<ref>[http://portal.gov.cz/zakon/1/1993/26 Čl. 26] Ústavy České republiky.</ref> což se odráží i ve [[slib]]u, který skládá na první schůzi sněmovny. Ten zní: ''„Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.“''<ref>[http://portal.gov.cz/zakon/1/1993/23 Čl. 23] Ústavy České republiky.</ref>
 
V [[Česko|České republice]] jsou poslanci voleni do [[dolní komora|dolní komory]] parlamentu, která se nazývá [[Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky|Poslanecká sněmovna]] a je do ní voleno celkem 200&nbsp;poslanců. Do horní komory, [[Senát Parlamentu České republiky|Senátu]], jsou voleni senátoři. Poslanec musí být českým státním občanem a musí být starší 21&nbsp;let.<ref>[http://portal.gov.cz/zakon/1/1993/19 Čl. 19] odst. 1 Ústavy České republiky</ref> Svůj mandát získává zvolením. Ačkoli může být zvolen jen na kandidátní listině nějaké [[politická strana|politické strany]] nebo [[politické hnutí|politického hnutí]],<ref>[http://portal.gov.cz/zakon/247/1995/31 § 31] zákona č. 247/1995, o volbách do Parlamentu České republiky</ref> je jeho mandát volný, není tedy vázán žádnými příkazy,<ref>[http://portal.gov.cz/zakon/1/1993/26 Čl. 26] Ústavy České republiky</ref> což se odráží i ve [[slib]]u, který skládá na první schůzi sněmovny. Ten zní: ''„Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.“''<ref>[http://portal.gov.cz/zakon/1/1993/23 Čl. 23] Ústavy České republiky</ref>
 
=== Výkon funkce ===
S funkcí poslance je neslučitelná funkce [[senát]]orasenátora, [[prezident České republiky|prezidenta republiky]] a [[soudce]]. Poslanec tedy může být např. členem [[vláda České republiky|vlády]], v takovém případě však nemůže být členem vedení Poslanecké sněmovny, ani jejích výborů či komisí.<ref>[http://portal.gov.cz/zakon/1/1993/21 Čl. 21], [http://portal.gov.cz/zakon/1/1993/22 čl. 22] a [http://portal.gov.cz/zakon/1/1993/32 čl. 32] Ústavy České republiky.</ref> Čeští poslanci mají širokou ''[[Indemnita|indemnitu]]'', když je nelze vůbec postihnout za hlasování a za projevy učiněné ve sněmovně pouze disciplinárně. Stejně tak oplývají poměrně značnou ''[[Imunita (právo)|imunitou]]'', protože Poslanecká sněmovna vždy rozhoduje o tom, zda bude určitý poslanec zadržen a [[trestní řízení|trestně stíhán]], nebo také o tom, zda bude řešit jeho [[přestupek|přestupkovou]] odpovědnost sama.<ref>[http://portal.gov.cz/zakon/1/1993/27 Čl. 27] Ústavy České republiky.</ref> Každý poslanec má ''[[Zákonodárná iniciativa|zákonodárnou iniciativu]]'', návrh na přijetí nového [[zákon]]a nebo návrh na změnu stávajícího tedy může podat sám, a ''právo [[interpelace]]'' vůči členům vlády, kteří mají povinnost mu ve věcech své působnosti odpovědět.<ref>[http://portal.gov.cz/zakon/1/1993/41 Čl. 41] odst. 2 a [http://portal.gov.cz/zakon/1/1993/53 Člčl. 53] Ústavy České republiky.</ref>
 
S funkcí poslance je neslučitelná funkce [[senát]]ora, [[prezident České republiky|prezidenta republiky]] a [[soudce]]. Poslanec tedy může být např. členem [[vláda České republiky|vlády]], v takovém případě však nemůže být členem vedení Poslanecké sněmovny, ani jejích výborů či komisí.<ref>[http://portal.gov.cz/zakon/1/1993/21 Čl. 21], [http://portal.gov.cz/zakon/1/1993/22 čl. 22] a [http://portal.gov.cz/zakon/1/1993/32 čl. 32] Ústavy České republiky</ref> Čeští poslanci mají širokou ''[[Indemnita|indemnitu]]'', když je nelze vůbec postihnout za hlasování a za projevy učiněné ve sněmovně pouze disciplinárně. Stejně tak oplývají poměrně značnou ''[[Imunita (právo)|imunitou]]'', protože Poslanecká sněmovna vždy rozhoduje o tom, zda bude určitý poslanec zadržen a [[trestní řízení|trestně stíhán]], nebo také o tom, zda bude řešit jeho [[přestupek|přestupkovou]] odpovědnost sama.<ref>[http://portal.gov.cz/zakon/1/1993/27 Čl. 27] Ústavy České republiky</ref> Každý poslanec má ''[[Zákonodárná iniciativa|zákonodárnou iniciativu]]'', návrh na přijetí nového [[zákon]]a nebo návrh na změnu stávajícího tedy může podat sám, a ''právo [[interpelace]]'' vůči členům vlády, kteří mají povinnost mu ve věcech své působnosti odpovědět.<ref>[http://portal.gov.cz/zakon/1/1993/41 Čl. 41] odst. 2 a [http://portal.gov.cz/zakon/1/1993/53 Čl. 53] Ústavy České republiky</ref>
 
=== Plat a další nároky ===
[[Plat]]ové poměry poslance a jeho další nároky stanoví zákon č. &nbsp;236/1995 &nbsp;Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu.<ref>Zákon č. 236/1995 Sb., [http://portal.gov.cz/zakon/236/1995 o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce. [http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-236 Dostupné online]</ref> Platí též pro 22české českých poslancůposlance volenýchvolené do [[Evropský parlament|Evropského parlamentu]]. PodlePlat tohotose zákonaurčuje byljako [[součin]] ''platové základny'' a ''platového koeficientu''. Platová základna je určena ve výši 2,75násobku průměrné nominální měsíční mzdy fyzických osob v rocenepodnikatelské sféře za předminulý kalendářní rok, plat se proto automaticky přizpůsobuje vývoji ostatních platů v nepodnikatelské sféře. Pro roky 2011 až 2014 však byla platová základna „zmražena“ na přesně 51&nbsp;731&nbsp;Kč. Platový koeficient pak činí u obyčejného poslance 1,08, proto tento základní plat poslancev daném období činil necelých 56&nbsp;tisíc Kč,. takovýTakový však pobírala jen menšina poslanců, protože platový koeficient se významně zvyšuje všem předsedům i místopředsedům 17 sněmovních výborů, 40 podvýborů, 7 poslaneckých klubů, 7 komisí a 6 delegací, stejně jako 3 místopředsedům a 1 předsedkynipředsedovi Poslanecké sněmovny. Například plat předsedy podvýboru činil 67&nbsp;tisíc Kč, předsedy výboru 79&nbsp;tisíc Kč a předsedkyněpředsedy Poslanecké sněmovny 150&nbsp;tisíc Kč.
 
Navíc do platu nejsou započítány ''náhrady výdajů'' a ''naturální plnění'', které jsou např. ve srovnání se [[soudce|soudci]] poměrně hojné. Každému poslanci byly totiž v roceobdobí 20112011–2014 vypláceny měsíční paušály na reprezentaci ve výši 8&nbsp;tisíc Kč, paušály na dopravu ve výši 20 až 31&nbsp;tisíc Kč (podle vzdálenosti místa bydliště od [[Praha|Prahy]]) a prokázané výdaje na asistenta až do 13&nbsp;tisíc Kč. Kromě toho jsou jim např. hrazeny výdaje na ubytování a stravování při zahraničních i tuzemských cestách. Co se týče naturálních plnění, pak každému poslanci náleží zdarma ubytování v Praze, pokud zde nemá trvalé bydliště, a přiměřeně vybavená kancelář v jeho volebním kraji. Předsedům výborů, poslaneckých klubů a delegací navíc náleží služební auto bez řidiče, předsedkyni i místopředsedům Poslanecké sněmovny služební auto s řidičem a také služební byt. Vzhledem k tomu nejnižší možný příjem poslance v roce 2011 sice činil 84&nbsp;tisíc Kč, ovšem průměrné celkové měsíční výdaje na jednoho poslance i bez pojištění byly ve výši už 220&nbsp;tisíc Kč.{{Doplňte zdroj}}
[[Plat]]ové poměry poslance a jeho další nároky stanoví zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu.<ref>Zákon č. 236/1995 Sb., [http://portal.gov.cz/zakon/236/1995 o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce]</ref> Platí též pro 22 českých poslanců volených do [[Evropský parlament|Evropského parlamentu]]. Podle tohoto zákona byl v roce 2011 základní plat poslance 56&nbsp;tisíc Kč, takový však pobírala jen menšina poslanců, protože se významně zvyšuje všem předsedům i místopředsedům 17 sněmovních výborů, 40 podvýborů, 7 poslaneckých klubů, 7 komisí a 6 delegací, stejně jako 3 místopředsedům a 1 předsedkyni Poslanecké sněmovny. Například plat předsedy podvýboru činil 67&nbsp;tisíc Kč, předsedy výboru 79&nbsp;tisíc Kč a předsedkyně Poslanecké sněmovny 150&nbsp;tisíc Kč.
 
Tento stav navrhl v květnu 2011 změnit poslanec [[Pavel Suchánek]] (ODS), který v tom navázal na předchozí snahy bývalého předsedy Poslanecké sněmovny [[Miloslav Vlček|Miloslava Vlčka]] (ČSSD) a senátora [[Jaroslav Kubera|Jaroslava Kubery]] (ODS).<ref>{{Citace elektronického periodika
Navíc do platu nejsou započítány náhrady výdajů a naturální plnění, které jsou např. ve srovnání se soudci poměrně hojné. Každému poslanci byly totiž v roce 2011 vypláceny měsíční paušály na reprezentaci ve výši 8&nbsp;tisíc Kč, paušály na dopravu ve výši 20 až 31&nbsp;tisíc Kč (podle vzdálenosti místa bydliště od Prahy) a prokázané výdaje na asistenta až do 13&nbsp;tisíc Kč. Kromě toho jsou jim např. hrazeny výdaje na ubytování a stravování při zahraničních i tuzemských cestách. Co se týče naturálních plnění, pak každému poslanci náleží zdarma ubytování v Praze, pokud zde nemá trvalé bydliště, a přiměřeně vybavená kancelář v jeho volebním kraji. Předsedům výborů, poslaneckých klubů a delegací navíc náleží služební auto bez řidiče, předsedkyni i místopředsedům Poslanecké sněmovny služební auto s řidičem a také služební byt. Vzhledem k tomu nejnižší možný příjem poslance v roce 2011 sice činil 84&nbsp;tisíc Kč, ovšem průměrné celkové měsíční výdaje na jednoho poslance i bez pojištění byly ve výši už 220&nbsp;tisíc Kč.
| příjmení = Suchomel
 
| jméno = Petr
Tento stav navrhl v květnu 2011 změnit poslanec [[Pavel Suchánek]] (ODS), který v tom navázal na předchozí snahy bývalého předsedy Poslanecké sněmovny [[Miloslav Vlček|Miloslava Vlčka]] (ČSSD) a senátora [[Jaroslav Kubera|Jaroslava Kubery]] (ODS).<ref>[http://zpravy.idnes.cz/zakonodarci-chteji-pridat-az-na-270-tisic-d9w-/domaci.asp?c=A080418_100815_domaci_jte Zákonodárci chtějí přidat. Až na 270 tisíc], iDNES.cz, 18.&nbsp;dubna&nbsp;2008</ref> Podle jeho návrhu byl mohl být schválen jednodušší zákon a poslanci by tak sice pravděpodobně pobírali plat ve výši až 230&nbsp;tisíc Kč měsíčně, ovšem již by neměli nárok na žádné další náhrady, takže by šlo o definitivní částku jejich měsíčního příjmu.<ref>[http://www.novinky.cz/domaci/234459-poslanci-by-radi-jednoduchy-plat-nejmene-230-tisic-mesicne.html Poslanci by rádi jednoduchý plat, nejméně 230 tisíc měsíčně], Novinky.cz, 26.&nbsp;května&nbsp;2011</ref> Ke změně ale v daném volebním období nedošlo.
| titul = Zákonodárci chtějí přidat. Až na 270 tisíc
| periodikum = iDNES.cz
| datum vydání = 2008-04-18
| datum přístupu = 2014-12-03
| url = http://zpravy.idnes.cz/zakonodarci-chteji-pridat-az-na-270-tisic-d9w-/domaci.aspx?c=A080418_100815_domaci_jte
}}</ref> Podle jeho návrhu byl mohl být schválen jednodušší zákon a poslanci by tak sice pravděpodobně pobírali plat ve výši až 230&nbsp;tisíc Kč měsíčně, ovšem již by neměli nárok na žádné další náhrady, takže by šlo o definitivní částku jejich měsíčního příjmu.<ref>{{Citace elektronického periodika
| titul = Poslanci by rádi jednoduchý plat, nejméně 230 tisíc měsíčně
| periodikum = Novinky.cz
| datum vydání = 2011-05-26
| datum přístupu = 2014-12-03
| url = http://www.novinky.cz/domaci/234459-poslanci-by-radi-jednoduchy-plat-nejmene-230-tisic-mesicne.html
}}</ref> Ke změně ale v daném volebním období nedošlo.
 
== Poslanci Evropského parlamentu ==
 
== Odkazy ==
 
=== Reference ===
<references />
 
=== Související články ===
* [[Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky|Poslanecká sněmovna]]
* [[Seznam členů Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky|Seznam členů Poslanecké sněmovny]]
 
=== Externí odkazy ===
* {{Wikislovník|heslo=poslanec}}
* [http://aktualne.centrum.cz/domaci/grafika/2012/03/23/velky-prehled-kolik-nas-stoji-poslanci/ Velký přehled: Kolik nás stojí poslanci, podívejte se] (grafika Aktuálně.cz o náhradách všech poslanců)
 
[[Kategorie:Veřejné funkce]]