Aspektově orientované programování: Porovnání verzí

m
(Úprava ze stručného článku na obsáhlejší s příklady)
Pointcut - je soubor ''join pointů'', ve kterých je spuštěna stejná ''advice''
==Srovnání s jinými programovacími paradigmaty==
Aspekty vycházejí z [[Objektově orientované programování|objektově orientovaného programování]] (OOP). AOP jazyky nabízí podobné funkce jako [[metaobject]] protokoly. Aspekty úzce souvisí s programovacími koncepty jako [[Subjekty (programování)|subjekty]], [[Mixin (programování)|mixinmixiny]] a [[Delegace (programování)|delegace]]. Již od roku 1970 vývojáři používali formy odposlechu (interception) a záplatování (dispatch-patching), které se podobají některým ze způsobů implementace pro AOP, ale nikdy nebyly označovány jako ''cross cutting'' specifikace a sepsány na jednom místě. Návrháři zvažovali i jiné způsoby, jak dosáhnout odděleného kódu, jako jsou například dílčí typy (partial types) v C#, těmto přístupům však chybí kvantifikační mechanismus, který umožňuje propojení několika ''join pointů'' s jednou deklarací.
Již od roku 1970 vývojáři používali formy odposlechu (interception) a záplatování (dispatch-patching), které se podobají některým ze způsobů implementace pro AOP, ale nikdy nebyly označovány jako ''cross cutting'' specifikace a sepsány na jednom místě.
Návrháři zvažovali i jiné způsoby, jak dosáhnout odděleného kódu, jako jsou například dílčí typy (partial types) v C#, těmto přístupům však chybí kvantifikační mechanismus, který umožňuje propojení několika ''join pointů'' s jednou deklarací.