Městský soud v Brně: Porovnání verzí

Přidáno 26 bajtů ,  před 7 lety
m
reformulace
(upřesnění)
m (reformulace)
| strany = 10–11
| poznámka = Diplomová práce
}}</ref> O&nbsp;pět let později byly ale zrušeny a&nbsp;soudní moc na okresní úrovni obvykle vykonával smíšený okresní úřad, pro město Brno a jeho okolí však vznikly dva „městské delegované okresní soudy“ v&nbsp;sídle zemského soudu, jeden pro věci civilní a&nbsp;druhý pro věci trestní.<ref>Nařízení ministra vnitra, ministra práv a&nbsp;ministra financí č.&nbsp;103/1854&nbsp;ř.&nbsp;z., o&nbsp;politické a&nbsp;soudní organisaci markrabství Moravského. [http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=rgb&datum=1854&page=503 Dostupné online.] {{de}}</ref><ref name="Zatloukalová" /> K&nbsp;znovuosamostatněníTento soudnístav mocivydržel došlodlouhou dobu, ovšem po roce 1868 a&nbsp;od roku 1892 působil jak v&nbsp;[[vnitřní Brno|zemském hlavním městě Brně]], tak v&nbsp;jeho tehdejším okolí již jen ''Okresní soud trestní v&nbsp;Brně'', a&nbsp;pouze vepro městěměsto působil ''Okresní soud civilní pro Brno-město'' a pro venkovské obce byl zřízen ''Okresní soud civilní pro Brno-okolí''.<ref>Nařízení ministerstva práv č.&nbsp;46/1892&nbsp;ř.&nbsp;z., jímž zřizuje se městský delegovaný okresní soud pro okolí Brněnské na Moravě. [http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=rbo&datum=1892&page=458 Dostupné online.]</ref> I&nbsp;Ani po vzniku [[Velké Brno|Velkého Brna]] roku 1919 se územní působnost městského civilního soudu nerozšířila a&nbsp;venkovský tak i&nbsp;nadále fungoval pro nově získané brněnské městské části tak stále fungoval ''Okresní soud civilní pro Brno-okolí''. Vládou bylo sice navrženo oba okresní civilní soudy sloučit,<ref>{{Citace elektronické monografie | titul = Vládní návrh zákona, kterým se upravuje soudnictví ve&nbsp;věcech občanských v&nbsp;zemském hlavním městě Brně | vydavatel = Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky | datum vydání = 1926-04-30 | datum přístupu = 2011-06-09 | url = http://www.psp.cz/eknih/1925ns/ps/tisky/t0254_00.htm}}</ref> k&nbsp;tomu ale tehdy nedošlo.
 
Sjednocení nastalo až roku 1949, kdy byl pro celý obvod brněnského [[okresní národní výbor|okresního národního výboru]] zřízen nový ''Okresní soud civilní v&nbsp;Brně'' a&nbsp;dosavadní civilní soudy pro Brno-město a&nbsp;Brno-okolí zanikly.<ref>§&nbsp;2 odst.&nbsp;2 bod&nbsp;2 písm.&nbsp;f) a&nbsp;část II. přílohy nařízení ministra spravedlnosti č.&nbsp;11/1949&nbsp;Sb., kterým se stanoví sídla krajských soudů a&nbsp;sídla a&nbsp;obvody okresních soudů. [http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=396 Dostupné online.]</ref> Trestní okresní soud existoval i&nbsp;nadále, nicméně roku 1960 došlo k&nbsp;dalším změnám. Všechny soudy byly rozděleny podle jednotlivých okresů a&nbsp;v&nbsp;Brně byly navíc sloučeny specializované trestní a&nbsp;civilní soudy, takže existoval už jen jeden soud s&nbsp;působností pouze pro území [[okres Brno-město|okresu Brno-město]] s&nbsp;názvem ''Okresní soud Brno-město''.<ref>§&nbsp;33 odst.&nbsp;1 zákona č.&nbsp;62/1961&nbsp;Sb., o&nbsp;organizaci soudů. [http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=1062 Dostupné online.]</ref><ref>§&nbsp;33 odst.&nbsp;1 zákona č.&nbsp;36/1964&nbsp;Sb., o&nbsp;organizaci soudů a&nbsp;o&nbsp;volbách soudců. [http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=1255 Dostupné online.]</ref> K&nbsp;přejmenování na ''Městský soud v&nbsp;Brně'' došlo v&nbsp;souvislosti s&nbsp;přijetím zákona o&nbsp;městě Brně počátkem roku 1969<ref>§&nbsp;23 odst.&nbsp;3 bod&nbsp;1 zákona č.&nbsp;175/1968&nbsp;Sb., o&nbsp;městě Brně. [http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=1534 Dostupné online.]</ref> a&nbsp;tento název mu už zůstal.