Theofil Presbyter: Porovnání verzí

Přidáno 414 bajtů ,  před 7 lety
bez shrnutí editace
'''Theofil Presbyter''' či Theophilus Presbyter bylo mnišské jméno nebo [[pseudonym]] zlatníka, který se pravděpodobně jmenoval ''Roger z Helmarshausenu''; žil ve [[12. století]] jako mnich řádu benediktinů a sepsal latinský spis o technikách uměleckých řemesel, zejména zlatnictví.
 
== Dílo ==
Spis nazvaný ''Schedula diversarum artium“'' (v jiných opisech ''„De diversis artibus“'') vznikl mezi léty 1100 a 1120. Nejstarší dochovaný [[rukopis]] je v Rakouské národní knihovně ve [[Vídeň|Vídni]] pod označením Codex sign. 2527; druhý exemplář se dochoval v Knihovně vévody Augusta ve [[Wolfenbüttel]]u (pod signaturou Cod. Guelf. Gud. Lat. 69 2°). Spis objevil [[Gotthold Efraim Lessing]], když byl knihovníkem ve Wolfenbüttelu. V roce 1874 následoval první částečný překlad do němčiny, po něm kompletní edice v angličtině, francouzštině, polštině, italštině a maďarštině, česky dosud nevyšel.
 
Theofil detailněvýklad rozdělil systematicky do 96 kapitol. Detailně popisuje techniky a materiály středověkých řemesel, počínaje pracemi malířskými a kreslířskými pro kniřníknižní malbu. Vykládá recepty na zhotovování barev pro knižní i nástěnné malířství, pro výrobu skla pro okenní vitraje i pro smalty. Nejlépe zná zlatnické techniky a postupy, popisuje stavbu pece k tavení drahých i obecných kovů, všímá si různě legovaného zlata, stříbra, mědi i železa. Zná výzdobné techniky jako je rytí, smaltování nebo niello. Dále popisuje výrobky k chrámovému užití, například výrobukříž, svícen, kadidelnici, liturgickéholiturgický kalichakalich či paténypaténu. Z kovolitectví di všímá zejména výroby píšťaly pro varhany, stavby varhan, a odlévání zvonů. Nakonec připojuje kapitoly o drahých kamenech a perlách.
 
== Autor ==
Theofil byl podle svého díla ztotožněn s porýnským mnichem a kazatelem Rogerem z benediktinského kláštera v Helmarshausenu. Data jeho života byla stanovena s pomocí nekrologií: Narodil se pravděpodobně kolem roku 1070. Pocházel z povodí řeky Maasy, kde vstoupil do kláštera ve [[Stavelot]]u. Mezi léty 1100 a 1107 pracoval v bazilice [[Svatý Pantaleon|sv. Pantaleona]] v [[Kolín nad Rýnem|Kolíně nad Rýnem]]. Po roce 1107 odešel do kláštera v [[Helmarshausen]]u, kde zůstal až do smrti. Zemřel tam po roce 1125.
Není jasné, zda pouze organizoval a vedl práci klášterních dílen bratří laiků, nebo zda byl sám také řemeslníkem.
 
== Překlady a literatura ==
* W. Theobald: ''Technik des Kunsthandwerks im 10. Jahrhundert Des T. Schedula Diversarum Artium''. Berlín 1933 (1953, 1981)
* E. Freise: ''Roger v. Helmarshausen in seiner monastischen Umwelt'', in: Frühmittelalterliche Studien 15, 1981
* [[Erhard Brepohl]]: ''Theophilus Presbyter und das mittelalterliche Kunsthandwerk''. Leipzig 1987, 2. vyd. Köln 1999 (nejlepší bohatě ilustrované vydání).
* Christoph Stiegmann - Hiltrud Westermann-Angerhausen (Hrsg.): ''Schatzkunst am Aufgang der Romanik. Der Paderborner Dom-Tragaltar und sein Umkreis''. München 2006