Otevřít hlavní menu

Změny

Přidán 1 bajt ,  před 5 lety
m
bez shrnutí editace
}}
</ref> nákupní centra, letiště, knihovny apod. Jejich cílem má být pozvání nových potenciálních členů do střediska, často na večeři, případně alespoň získání jejich telefonního čísla a&nbsp;jmen. Při večeři v&nbsp;středisku má být část stávajících členů rozptýlena mezi pozvané hosty a&nbsp;další jsou přiřazení ke konkrétním pozvaným. Řečník přednese připravenou přednášku. Potenciální členové mají být pozváni na seminář.<ref name="enroth_yamamoto" />
# '''Seminář''' – Seminář má trvat 3, 7, 21 nebo 120 dní a&nbsp;konat se buď v&nbsp;kostele, školícím středisku, na statku nebo ve venkovském útulku. Na semináři má panovat přísný řád (pevně dané časy pro jídlo, cvičení, přednášky atd.) a&nbsp;potenciální členové nemají nezůstávat ani chvíli o&nbsp;samotě. Mají být rozděleni do malých skupin, které mají svého vedoucího, který má mít nad děním naprostou kontrolu. Během semináře má být u&nbsp;potenciálních členů vytvářena potřeba, že musí někam pařit, touha být sám má být označována za projev strachu a&nbsp;odcizení. Přednášky mají být stále emocionálnější. Poté mají být návštevnícinávštěvníci semináře vyzváni ke vstupu do hnutí. Člen církve, který se dané osobě věnoval nejvíce, na ni má naléhat, přemlouvat ji a&nbsp;úpěnlivě ji prosit (třeba i&nbsp;včetně pláče a&nbsp;slibování).<ref name="enroth_yamamoto" />
# '''Indoktrinace''' – Po připojení k hnutí se od nového člena má údajně očekávat, že během prvních dvou týdnů odevzdá veškerý svůj majetek hnutí. V&nbsp;nováčcích má být pěstována závislost na hnutí a nedůvěra k okolnímu světu. Má jim být vsugerováno, že kdo stojí mimo hnutí, má být pod vlivem Satana a&nbsp;ten že prý působí nejsilněji skrze ty nejbližší. Postupně má docházet k&nbsp;jejich odcizování, zejména ke ztrátě rodičů a&nbsp;nejbližších přátel. Členové církve mají údajně tvořit náhradní rodinu, ke které se jedinec má plně upnout.<ref name="novy">{{Citace monografie | příjmení = Nový | jméno = Jan | další = Vedoucí Tomáš Dvořáček | titul = Církve, náboženství a sekty v České republice | vydavatel = [[Masarykova univerzita]]. Pedagogická fakulta. Katedra sociální pedagogiky | místo = Brno | rok = 2007 | počet stran = 100 | kapitola = Církev sjednocení | strany = 37 | poznámka = diplomová práce}}</ref> Režim v komunách má být ještě přísnější, než během semináře; Církev údajně nedopřává členům dostatek spánku<ref name="zbiral" /> (jen pět až šest hodin denně<ref name="enroth_yamamoto" />). V&nbsp;tomto období mají být nováčkům sděleny podrobnější informace o&nbsp;Munovi a&nbsp;jeho skutcích. Mun má být nazýván jako ''Mistr'' nebo ''Otec'', spolu s&nbsp;manželkou pak mají být nazýváni jako ''Dokonalí rodiče''. V&nbsp;tuto dobu mají nováčci získávat peníze buď vyprošováním darů a&nbsp;prodejem květin nebo sladkostí, zároveň jim má být vštěpováno, že jakožto Boží děti mají právo obelhávat Satanovy děti (tj. okolní svět). Pokud je tou dobou nováček zesláblý (nemocí nebo únavou), má hnutí údajně tvrdit, že je jeho tělo napadeno Satanem, případně má být obviněn ze sobectví. Pokud se nováček pokusí odejít, má mu být údajně mu tvrzeno, že duchovně zemře a&nbsp;jeho těla se zmocní Satan.<ref name="enroth_yamamoto" />