Diskuse s wikipedistou:JOb: Porovnání verzí

Přidáno 3 599 bajtů ,  před 8 lety
 
V každém případě ovšem i já doporučuji ponechat pro hledání i termín, který je sice shledán nesprávným, ale široce se užívá (asi jako byla před léty "elektromotorická síla", nyní "elektromotorické napětí"). [[Wikipedista:JOb|JOb]] ([[Diskuse s wikipedistou:JOb|diskuse]]) 10. 11. 2013, 00:51 (UTC)
:Ve Wiki jsem zatím nezkušený a učím se. Omluvte prosím proto v mém minulém příspěvku z toho plynoucí nedostatky -- jak opomenuté odsazení, tak i neznalost zápisu ''μ''<sub>0</sub>, resp. ''ε''<sub>0</sub>. Ale jinak jsem, doufám, ještě "vývoje schopný" :-)
:Dále, jsem teoretický fyzik. Nechci proto nic předepisovat matematikům (to už spíš fyzikům a technikům). Chtěl bych ovšem matematiky upozornit na závazné dohody v oblastech, které matematiku užívají, zejména v technice, řídící se vždy dle možností mezinárodními normami trojice ISO, IEC a ITU (a pokud matematici nesouhlasí, bude jen vítané, když se opět ozvou -- např. prostřednictvím JČMF -- coby oponenti překladů norem na ÚNMZ; německá DIN pracuje stejně). Využívám přitom jak svých celoživotních zkušeností z MFF UK, tak své současné angažovanosti v ISO, IEC i DIN, a z toho plynoucí "morální povinnosti sledovat, co se ve mně příslušných normách děje". Spolupracuji také aktivně s ÚNMZ a vždy rád pomůžu Wikipedii, protože si jí -- a to jak ideje, tak i její realizace -- velice vážím a "sedí mému duchu". Současně si ovšem uvědomuji, že
:*norem je příliš mnoho na to, aby o nich všech měl jedinec přehled;
:*i pro ty normy, které znám, platí "nobody is perfect" jak pro autory norem (i přes tuhou mezinárodní oponenturu), tak i pro jejich překladatele do češtiny (i přes oponenturu vnitrostátní na ÚNMZ) a tím spíš pro mne, přispěvatele do Wikipedie. Můžeme se kdokoli mýlit třeba i věcně -- lidské poznání se vyvíjí, navíc v různých oborech mohou převládat různá pojetí téhož jevu či pojmu, a je posláním norem takovéto různosti vyřešit ke spokojenosti všech stran;
:*tím spíš se může stát, že se mi vloudí chybička typu "přklep";
:*u mnoha záležitostí (např. stylistika, ale i gramatika) jde o názor subjektivní; tam se však právě takovouto diskuzí může člověk vyvíjet. Já byl např. vždy pro ''diskuSi'', ale podřídil jsem se (nerad) novým Pravidlům s ''diskuZí'', stejně jako dříve s ''fySikou'' vs. ''fyZikou''. Jsem ale např. pro logické ''detegovat'' (podle přítomného kmene jako reagovat, interagovat) případně ''detektovat'' (podle minulého jako ''injektovat'', ''projektovat'') a podezírám vznik nelogického tvaru ''detekovat'' z prosté neznalosti původu slova a proto neochoty k "vulgární" hlásce "''g''" (typu ''balgón''), což je mi ale málo pro uznání novotvaru;
:*taky nemám rád (z angličtiny) pro češtinu netypické vazby pasivní tam, kde lze užít zvratné "se" nebo přímo tvar aktivní (pochopitelně nikoli všude, klasický protipříklad je "dítě se myje" vs. "dítě je myto");
:* nemám rád (zase z angličtiny) ani vazby jmenné namísto slovesných: "zahřátím ''dochází (dojde) k prodloužení'' tyče" vs. "zahřátím ''se tyč prodlužuje (prodlouží)''".
 
:Mnohé uvedené body by ovšem byly spíše na samostatná diskuzní témata. Tímto jsem ale skončil coby nováček se "vstupní sebecharakteristikou" a mé další příspěvky budou podstatně kratší, protože se budou týkat už jen konkrétního pojmu, termínu apod. a případně budu citovat (nejen noremní) literaturu. Nanejvýš někde (např. v termodynamice či elektrodynamice) nabídnu k diskuzi celý nový kompaktní odstavec tam, kde se mi to bude jevit příhodnější než úprava stávajícího.
[[Wikipedista:JOb|JOb]] ([[Diskuse s wikipedistou:JOb|diskuse]]) 10. 11. 2013, 15:19 (UTC)
504

editací