Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické: Porovnání verzí

m
typo
m (-{{Reklama}} (budiž, vylepšeno), +fix obrázku, styl)
m (typo)
značka: nevyvážený nadpis
|oficiální web = http://fmv.vse.cz
}}
 
'''Fakulta mezinárodních vztahů (FMV)''' je jednou ze šesti fakult [[Vysoká škola ekonomická v Praze|Vysoké školy ekonomické v Praze]], největší veřejné ekonomické vysoké školy v České republice. Fakulta na základě jednotného ekonomického standardu VŠE rozvíjí studium a vědeckovýzkumnou činnost zejména v oblastech: [[mezinárodní vztahy|mezinárodní ekonomické vztahy]], mezinárodní [[politika]] a [[diplomacie]], [[politologie]], [[cestovní ruch]] a [[obchodní právo|obchodní]] a [[mezinárodní právo]].
 
== Historie ==
 
Vysoká škola ekonomická svůj vznik datuje do roku 1919, kdy vznikla tzv.''' Vysoká škola obchodní''' (VŠO). VŠO se v roce 1939 přejmenovala na '''Vysokou školu věd hospodářských''' a takto existovala do roku 1949. V roce 1953, kdy byla univerzita obnovena, její strukturu tvořilo pět fakult: ''Všeobecně ekonomická, Výrobně ekonomická, Vnitřního obchodu, Financí a úvěru a Fakulta statistiky''. Tyto fakulty se po třech letech, v roce 1954, konsolidovaly a vznikly čtyři nové fakulty:'' Fakulta politické ekonomie, Fakulta výrobně ekonomická, Fakulta obchodní a Institut národohospodářského plánování.''
 
FMV '''vznikla 1. července 1991''' z Fakulty obchodní Vysoké školy ekonomické. Jejím cílem bylo vychovávat nové odborníky v oblasti mezinárodních vztahů, zahraničního obchodu, vnitřního trhu, cestovního ruchu a diplomacie. Mezi její absolventy patří mnoho úspěšných českých ekonomů, politiků, obchodníků a diplomatů.
 
== Organizační struktura ==
'''V čele FMV''' stojí [[děkan]], Akademický senát, Vědecká rada a rady pro strategické řízení a spolupráci s praxí. Vedení doplňují čtyři [[Proděkan|proděkani]] a tajemnice fakulty. Fakulta má sedm odborných kateder, čtyři katedry jazykové a tři instituty. Akademický senát má celkem 18 členů, kurie akademických pracovníků je složena z 12 senátorů a studentská kurie má 6 senátorů. Ve Vědecké radě působí interní, externí a čestní členové.
 
'''V čele FMV''' stojí [[děkan]], Akademický senát, Vědecká rada a rady pro strategické řízení a spolupráci s praxí. Vedení doplňují čtyři [[Proděkan|proděkani]] a tajemnice fakulty. Fakulta má sedm odborných kateder, čtyři katedry jazykové a tři instituty. Akademický senát má celkem 18 členů, kurie akademických pracovníků je složena z 12 senátorů a studentská kurie má 6 senátorů. Ve Vědecké radě působí interní, externí a čestní členové.
 
== Studijní programy ==
 
FMV nabízí studentům množství studijních oborů v [[Bakalář|bakalářském]], [[Magistr|navazujícím magisterském]] a [[Ph.D.|doktorském]] studijním programu. Výuka v bakalářských a magisterských programech probíhá v prezenční formě studia, s výjimkou bakalářského oboru Manažer obchodu, který je akreditován v kombinované formě studia. Výuka v doktorských programech je uskutečňována v prezenční a kombinované (distanční) formě studia. V česky vyučovaných oborech je studium bezplatné, anglicky vyučované obory podléhají školnému.
 
Studium na FMV probíhá podle zásad Evropského systému převodu a akumulace kreditů ([[ECTS]]). Za správnou implementaci kreditního systému udělila Evropská komise Vysoké škole ekonomické v Praze právo používat certifikáty ECTS Label a DS Label.
 
FMV se podílí na výuce čtyř předmětů Univerzity třetího věku:''Mezinárodní politika a diplomacie, Cestovní ruch, Evropská unie 1 a Evropská unie 2''.
a Evropská unie 2''.
 
== Přijímací řízení ==
 
Přijímací řízení FMV je velmi selektivní ve všech studijní programech. Důraz je kladen především na vysokou znalost cizích jazyků. Přijímací zkouška do:
*Bakalářských studijních programů se skládá z testu z matematiky a dvou cizích jazyků. Jednou z podmínek pro přijetí je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání.
 
== Odborná pracoviště ==
 
'''Odborné katedry'''
*Cestovního ruchu
 
== Věda a výzkum ==
Současný vědecký výzkum fakulty <ref>[http://fmv.vse.cz/wp-content/uploads/2007/11/Dlouhodoby_zamer_FMV_2011_15.pdf Dlouhodobý záměr FMV 2011 - 2015 | FMV VŠE<!-- Bot generated title -->]</ref> je zaměřen na tematické okruhy, které jsou koncipovány tak, aby umožnily co nejširší a interdisciplinární využití potenciálu fakulty a provázanost jejích výzkumných aktivit:
 
Současný vědecký výzkum fakulty <ref>[http://fmv.vse.cz/wp-content/uploads/2007/11/Dlouhodoby_zamer_FMV_2011_15.pdf Dlouhodobý záměr FMV 2011 - 2015 | FMV VŠE<!-- Bot generated title -->]</ref> je zaměřen na tematické okruhy, které jsou koncipovány tak, aby umožnily co nejširší a interdisciplinární využití potenciálu fakulty a provázanost jejích výzkumných aktivit:
*Globální ekonomické a institucionální prostředí a jeho proměny v důsledku finanční a ekonomické krize.
*Governance v kontextu globalizované ekonomiky a společnosti na všech úrovních ekonomického, sociálního, politického a bezpečnostního systému.
 
== Vnější vztahy ==
 
FMV rozvíjí partnerské vztahy s univerzitami v Evropě, Asii, na americkém kontinentu a je členem řady mezinárodních organizací. Významná jsou zejména členství v:
*Association of Professional Schools of International Affairs (APSIA)
 
== Studentské aktivity ==
 
Na FMV působí řada studentských spolků a organizací. Řadí se mezi ně například:
*Junior Diplomat Initiative<ref>[http://www.jdi-vse.cz/ Junior Diplomat Initiative]</ref> – organizace přibližující studentům svět diplomacie.
*Klub mladých politologů – sdružení mladých lidí se zájmem o politiku a aktuální dění ve společnosti.
*Klub podnikatelů – pro studenty se zájmem o podnikání.
*Prague MUN<ref>[http://www.modelunprague.com/ Prague MUN]</ref> – simulace zasedání a jednání OSN.
 
Fakulta podporuje mnoho studentských iniciativ a mezinárodních projektů, z nichž největším je [[Pražský studentský summit]], který je určen pro středoškolské a vysokoškolské studenty a začíná každoročně v září. Jeho organizátorem je think-tank [[Asociace pro mezinárodní otázky]] a projektu, který v průběhu akademického roku simuluje diplomatická jednání [[Organizace spojených národů|OSN]], [[Evropská unie|EU]] a [[Severoatlantická aliance|NATO]], se každoročně účastní téměř 400 studentů z celé České republiky.
 
== Reputace ==
FMV od svého založení vzdělává odborníky pro působení zejména v oblastech státní správy, samostatné podnikání na národní i mezinárodní úrovni a pro zaměstnání v mnoha odvětvích soukromého sektoru. Podle studie Lidových novin (2011) jsou absolventi fakulty po čtyřech letech od nástupu do zaměstnání statisticky nejlépe finančně odměňovanými absolventy v České republice. Absolventi FMV, mají podle výsledků šetření dokonce přes 57 tisíc korun měsíčně <ref>[http://www.lidovky.cz/nejvice-berou-po-studiu-ekonomove-nejmene-umelci-a-vy-pdn-/ln_veda.asp?c=A110214_202506_ln_veda_pks Lidové Noviny<!-- Bot generated title -->]</ref> a 10% z nich má v době promoce garantováno zaměstnání v zahraničí.<ref>[http://www.vse.cz/zpravodaj/263 Anketa 2009 | VŠE<!-- Bot generated title -->]</ref>.
 
Časopis TÝDEN (2012) ve své analýze <ref>[http://www.tyden.cz/rubriky/byznys/cesko/nejlepsi-ekonomicka-fakulta-v-cesku-mezinarodni-vztahy-na-vse_245386.html Hodnocení 2012 | Časopis Týden<!-- Bot generated title -->]</ref> porovnával šestnáct ekonomických fakult podle sedmi vybraných hledisek, například uplatnění na trhu práce, šance na přijetí ke studiu, odborné zázemí či spolupráce školy se zahraničními univerzitami a z celkového hodnocení se na prvním místě umístila FMV.
FMV od svého založení vzdělává odborníky pro působení zejména v oblastech státní správy, samostatné podnikání na národní i mezinárodní úrovni a pro zaměstnání v mnoha odvětvích soukromého sektoru. Podle studie Lidových novin (2011) jsou absolventi fakulty po čtyřech letech od nástupu do zaměstnání statisticky nejlépe finančně odměňovanými absolventy v České republice. Absolventi FMV, mají podle výsledků šetření dokonce přes 57 tisíc korun měsíčně <ref>[http://www.lidovky.cz/nejvice-berou-po-studiu-ekonomove-nejmene-umelci-a-vy-pdn-/ln_veda.asp?c=A110214_202506_ln_veda_pks Lidové Noviny<!-- Bot generated title -->]</ref> a 10% z nich má v době promoce garantováno zaměstnání v zahraničí.<ref>[http://www.vse.cz/zpravodaj/263 Anketa 2009 | VŠE<!-- Bot generated title -->]</ref>.
 
V bakalářských studijních programech je povinné studium dvou cizích jazyků (z výchozí úrovně B2 [[Společný evropský referenční rámec|Společného evropského referenčního rámce]]) a mnoho studentů získá i komunikativní znalost třetího cizího jazyka. Právě tato skutečnost může zvýhodnit studenty fakulty v žádostech o stipendia ke studiu v zahraničí, a to zejména v projektech '''[[Erasmus Mundus''']] (semestrální pobyty), '''DAAD''' (letní a semestrální pobyty), '''[[Fulbright Scholarship''']] (studium navazujících studijních programů) a nebo jiných programech.
Časopis TÝDEN (2012) ve své analýze <ref>[http://www.tyden.cz/rubriky/byznys/cesko/nejlepsi-ekonomicka-fakulta-v-cesku-mezinarodni-vztahy-na-vse_245386.html Hodnocení 2012 | Časopis Týden<!-- Bot generated title -->]</ref> porovnával šestnáct ekonomických fakult podle sedmi vybraných hledisek, například uplatnění na trhu práce, šance na přijetí ke studiu, odborné zázemí či spolupráce školy se zahraničními univerzitami a z celkového hodnocení se na prvním místě umístila FMV.
 
V bakalářských studijních programech je povinné studium dvou cizích jazyků (z výchozí úrovně B2 [[Společný evropský referenční rámec|Společného evropského referenčního rámce]]) a mnoho studentů získá i komunikativní znalost třetího cizího jazyka. Právě tato skutečnost může zvýhodnit studenty fakulty v žádostech o stipendia ke studiu v zahraničí, a to zejména v projektech '''Erasmus Mundus''' (semestrální pobyty), '''DAAD''' (letní a semestrální pobyty), '''Fulbright Scholarship''' (studium navazujících studijních programů) a nebo jiných programech.
 
== Významní absolventi ==
 
* [[Václav Klaus]], bývalý prezident [[Česko|ČR]]
* [[Josef Tošovský]], bankéř a politik (nyní manažer v [[Banka pro mezinárodní platby|Bance pro mezinárodní platby]])
1 036

editací