Lagrangeova věta (teorie grup): Porovnání verzí

Pro grupu ''G'' a její podgrupu ''H'' platí:
 
: <math>|G|=[G:H]\cdot |H|</math>, kde |''X''| značí řád grupy ''X'' a [''G'':''H''] [[index grupy]] (počet [[Coset|levých cosetů]] ''H'' v ''G'').
 
== Důkaz ==
Anonymní uživatel