Papežská univerzita svatého Tomáše Akvinského – Další jazyky