Socialistische Partij Anders

Socialistische Partij – Anders (zkráceně sp.a, česky Socialistická strana - jinak) je belgická vlámská sociálně demokratická strana.

Socialistische Partij Anders
Logo
Zkratka sp.a
Datum založení 1978
Předseda John Crombez
Sídlo Grasmarkt 105
37 Brusel.
Ideologie sociální demokracie
demokratický socialismus
Politická pozice středolevice
Evropská strana Strana evropských socialistů
Politická skupina EP Pokrokové spojenectví socialistů a demokratů
Barvy červená
Oficiální web [1]
Zisk mandátů ve volbách
Sněmovna reprezentantů
13/150
Senát
5/60
Evropský parlament
1/21

Za počátek strany můžeme považovat rok 1978, kdy došlo k rozdělení původní Belgické socialistické strany na její vlámskou a valonskou část. Už od počátku 70. let 20. století však měla ale obě národnostní křídla strany značnou autonomii.[1] Byla poslední ze tří největších belgických uskupení, u nichž došlo k rozdělení podle národnostní linie.

Jedná se o jednu z předních vlámských politickách stran, nicméně postavení socialistů ve Vlámsku bylo vždy mnohem slabší ve srovnání s více průmyslovým Valonskem. Po rozdělení byla na rozdíl od svého valonského protějšku nucená orientovat se i více jako národní strana hájící vlámské zájmy. Další odlišnost spočívala i ve vyšším zastoupení katolíků mezi jejími voliči, což mělo v minulosti za následek i užší spolupráci s Křesťanskou lidovou stranou.[2]

Podobně jako další belgické strany prodělali vlámští socialisté několik změn názvu své strany. Její původní název Belgická socialistická strana (Belgische Socialistische Partij) se v roce 1980 změnil na Socialistická strana (Socialistische Partij). V roce 2001 došlo k poslední změně názvu strany na nynějí Socialistische Partij – Anders (Socialistická strana - jinak), který měl na ni odkazovat coby na alternativu.[3]

ReferenceEditovat

  1. Blanka Říchová a kol.: Komparace politických systémů II. Praha, VŠE 2004,s. 42.
  2. Blanka Říchová a kol.: Komparace politických systémů II. Praha, VŠE 2004,s. 43.
  3. Maxmilián Strmiska – Vít Hloušek – Lubomír Kopeček – Roman Chytílek: Politické strany moderní Evropy. Praha, Portál 2005, s 135.