Sochy a města

česká databáze soch ve městech a sochařů

Sochy a města je český projekt databáze sochařských děl a sochařů v českých městech s mapou, fotografiemi, dokumenty a dalšími informacemi. Na projektu spolupracuje Fakulta restaurování Univerzity Pardubice a Ústav chemické technologie restaurování památek Vysoké školy chemicko-technologické v Praze za podpory Ministerstva kultury. Po čtyřletém mapování byla databáze zpřístupněna veřejnosti 24. října 2019.

Cíle projektuEditovat

Hlavním z cílů projektu databáze je vytvoření odborné mapy s informacemi ověřenými v dobových písemných pramenech (zápisy komise ČFVU pro spolupráci výtvarníka s architektem). Databáze jako zdroj informací o vlastnictví objektů, autorství, dataci, výtvarných kvalitách či autenticitě zachování děl, umožňuje podporu při prohlašování sochařských děl, které patří nejohroženější skupiny nemovitého kulturního dědictví, za nemovité kulturní památky.

Publikace

V roce 2020 se o projekt staraly historičky umění Vladislava Říhová a Zuzana Křenková[1], které také ve stejném roce vydaly knihu „Sochy a města - Morava. Výtvarné umění ve veřejném prostoru 1945-1989“.

RestaurováníEditovat

Výzkumu a restaurování tří okruhů děl, které jsou mezi uměleckými díly 50. - 80. let 20. století hojné - sgrafito, betonové a laminátové plastiky. Cílem restaurátorů a technologů je stanovení nových metodik výzkumu a restaurování materiálů a také jejich aplikace při konkrétních památkových postupech. Spolupráce při průzkumech uměleckých děl druhé poloviny 20. století, která jsou vytvořena z dalších materiálů, především kovu.

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

LiteraturaEditovat

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat