Smykování

Smykování je zemědělská operace při zpracování půdy. Jejím hlavním cílem je urovnání povrchu po orbě, drcení a zatlačení hrud, kypření půdy a ničení plevele. Tato operace se provádí smykem.

Druhy smykůEditovat

  • trámový
  • diskový
  • prstencový
  • kombinovaný deskový smyk s těžkými branami natupo

Konstrukce deskového smykuEditovat

Dvě desky za sebou, první deska ozubená s nastavitelným sklonem.