Smíšený sbor je pěvecké těleso. Smíšeným se nazývá proto, že je tvořeno mužskými hlasy a ženskými hlasy.

Ve smíšeném sboru jsou obvykle zastoupeny čtyři hlavní pěvecký hlas:

Vedle smíšených sborů rozeznáváme ještě mužské, ženské a dětské pěvecké sbory – ty se dále mohou dělit na chlapecké a dívčí.