Slováci v Rumunsku

Slovenská komunita v Rumunsku

Slováci v Rumunsku (též rumunští Slováci) jsou slovenská národnostní menšina v hranicích moderního rumunského státu. Ve sčítání roku 2002 se ke slovenské národnosti přihlásilo 17 226 osob.[1]

Jejich předkové se na toto území dostávali zpravidla migrací v 18. a 19. století v rámci habsburské monarchie. Na 20 tisíc těchto Slováků, tj. asi polovina tehdejšího počtu, přesídlilo po 2. světové válce do Československa v rámci tzv. reemigrace a byli usídleni převážně v českém a moravském pohraničí (Šumava, Jeseníky, Chebsko, Tachovsko, Sokolovsko, pozdější migrací také Znojemsko), za účelem nahrazení vysídlených německých obyvatel. Většina jich zde zakotvila natrvalo, menší část postupně odešla na Slovensko.[2]

Dnešní slovenské obyvatelstvo v Rumunsku je soustředěno především v okolí města Nadlak při hranicích s Maďarskem a Srbskem (tzv. Dolní země)[3] a v okolí tzv. Plopišských vrchů (ve starší literatuře též Sedmihradské Rudohoří) v bihorské a salažské župě na severozápadě Rumunska (obce Nová Huta - rum. Șinteu, Gemelčička - Făgetu, Budoi – Bodonoš, Boromlak – Borumlaca aj.), sekundárně též v přilehlých velkoměstech (Oradea, Arad). V těchto ohniscích se vzhledem k počtu a koncentraci Slováků dodnes udržuje slovenský jazyk a kultura.[1] Existuje zde řada slovenských škol, včetně dvou středních, slovenské kulturní soubory a společná politická reprezentace Slováků a Čechů.

Historicky žilo větší množství Slováků také v okolí obcí Poiana Micului v Bukovině, Huta Certeze v satumarské župě a v řadě obcí timišské a karašské župy, tj. v rumunském Banátu (neplést však se známějšími českými vesnicemi v Banátu).[4] Toto roztroušené slovenské obyvatelstvo, pokud po 2. sv. válce nepřesídlilo do Československa, většinou již podlehlo etnické asimilaci. Ještě dříve byli asimilováni Slováci roztroušení při severních hranicích dnešního Rumunska.[5]

Reference

editovat
  1. a b http://www.slovacivrumunsku.sk/
  2. Radek Ocelák: Reemigranti. Minulost sedmihradských Slováků a jejich poválečný příchod z Rumunska do ČSR. Rýmařov, Radek Ocelák, 2018.
  3. Ján Sirácky: Sťahovanie Slovákov na Dolnú zem v 18. a 19. storočí. Matica Slovenská, 1971
  4. Radek Ocelák, Jiří Tříska (eds.): Větev ztracená, nalezená. Cestovní a úřední zprávy o Slovácích v Rumunsku z let 1930–1949. Rýmařov, Radek Ocelák, 2019.
  5. Dancu, Paul: Kolonizovanie Slovákov do Satmárskej, Ugočskej a Marmarošskej župy v 18. a začiatkom 19. storočia. Nadlak, Vydavateľstvo kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku, 1997.