Slaňování

Slaňování je řízené spouštění osob na textilním např. horolezeckém laně. Slaňovat lze opásáním lana kolem těla (tzv. Dülferův sed) nebo pomocí technických prostředků nazvaných slaňovací brzdy.

Slaňování bez brzdy a úvazku pomocí tzv. Dülferova sedu.

Principem slaňování je tzv. vláknové tření, kdy kolem kulatého předmětu (brzdný předmět) je obtočeno textilní lano. Z matematického hlediska je rovnováha této brzdné soustavy dána vztahem :… je brzdná síla vytvořena hmotnosti břemene (slaňující osoby)

… je ovládací síla (vytvářená slaňující osobou) - tah za volný konec lana za brzdou

e … konstanta - základ přirozených logaritmů

f … koeficient tření mezi materiálem lana a materiálem kulatého (brzdného) předmětu

α … úhel opásání - kontakt lana s brzdným předmětem


Brzdnou sílu a tím i rychlost sestupu můžeme měnit tahem za volný konec lana, což je nejpraktičtější a nejužívanější způsob regulace. Dále se brzdná síla mění v závislosti na koeficientu tření (např. kontaminace lana mazadly, které radikálně změní brzdné síly) a v poslední řadě pak změnou úhlu opásání, kterou umožňují provést jen některé slaňovací brzdy.


Související článkyEditovat

OdkazyEditovat

Externí odkazyEditovat