Skupinové vyučování

Skupinové vyučování je organizační forma vyučování charakterizovaná tím, že žáci pracují ve skupinách. Učitel rozdělí žáky do skupin a to buď formálně (učitel určí sám, kdo v dané skupině bude - má proto určitý záměr) nebo neformálně (učitel nechá na žácích, jak se do skupin rozdělí a děti se rozdělí podle vzájemných sympatií, jak se komu s kým pracuje). Je dobré, když je ve skupině 3-5 žáků kvůli jejich aktivitě. Učitel skupině zadá úkoly a skupina spolupracuje. Je dobré, když učitel obchází žáky a věnuje se jim chvíli ve skupině. Skupiny by měly mít čas na vypracování úkolu, důležité je potom hodnocení práce. Skupina říká výsledky své práce a také každý žák může říct, jak se zapojil při vypracovávání.

Externí odkazyEditovat

  • Miroslav Čadílek a Pavla Stejskalová: Didaktika praktického vyučování II., Brno 2001on-line, s.41-42