Six Sigma

Six sigma je strategie řízení, původně vyvinutá společností Motorola. Rozpracována byla ještě poté společnostmi Allied Signal (dnes Honeywell) a GE. Dnes se používá v různých odvětvích průmyslu. Six Sigma si klade za cíl identifikovat a odstranit příčiny defektů a chyb v procesech výroby a obchodu, k čemuž používá metodiky DMAIC.

Symbol six sigma

Klíčové pojmyEditovat

 • DMAIC - jedna z metodik Six Sigma, zaměřená na proces řízení. Jde o zkratku slov: Define (definice), Measure (měření), Analyze (analýza), Improve (zlepšení), Control (kontrola).
 • DPMO – počet vad na milión příležitostí k vadě (Defects per Milion Opportunities)
 • CTQ – hraniční meze rozhodující o kvalitě (Critical To Quality)
 • DOE - plánovaný experiment, metoda řízené změny vstupních parametrů, zjištění vlivu na výstupy (Design of Experiments).
 • DFSS (Design for Six Sigma) - jedna z nejnovějších metodik v Six Sigma, poskytuje nástroje pro navrhování a znovunavrhování produktů a procesů, ve kterých tyto produkty vznikají tak, aby se jejich návrh povedl hned napoprvé. (do DFSS zapadá metodicky Lean Design, SSPD, ....).
 • SSPD (Six Sigma Process Design) - jedna z nejnovějších metodik v Six Sigma, poskytuje nástroje pro navrhování a znovunavrhování procesů tak, aby se jejich návrh povedl hned napoprvé.
 • DCDOC - akronym Define, Conceptualize, Design, Optimize, Control - je to obdoba základního DMAIC cyklu, využívá se v metodice DFSS (Six Sigma Process Design).
 • CDOC - akronym Conceptualize, Design, Optimize, Control - je to obdoba základního DMAIC cyklu, využívá se v metodice SSPD (Six Sigma Process Design).
 • DMADV - jedna z metodik Six Sigma, zaměřená proces vývoje. Jde o zkratku slov: Define (definice), Measure (měření), Analyze (analýza), Design (návrh), Verify (ověření).

Hodnocení úrovně kvality sigmaEditovat

 • One Sigma = 690 000 DPMO ⇒ efektivita 31%
 • Two Sigma = 308 000 DPMO ⇒ efektivita 69,2%
 • Three Sigma = 66 800 DPMO ⇒ efektivita 93,32%
 • Four Sigma = 6 210 DPMO ⇒ efektivita 99,379%
 • Five Sigma = 230 DPMO ⇒ efektivita 99,977%
 • Six Sigma = 3,4 DPMO ⇒ efektivita 99,9997%

Další podobné filosofieEditovat

Statistický software pro Six SigmaEditovat

 • Minitab - software společnosti Minitab Inc., který byl navržen jako software pro podporu výuky statistiky na vysokých školách a univerzitách. Je to první program, který začal být vyvíjen pro potřeby metodiky Six Sigma.
 • JMP - software společností S.A.S., který je dodáván společností S.A.S. v rámci školení a implementace metodiky Six Sigma.
 • Statistica Six Sigma - software společnosti StatSoft,Inc., který je nabízen jako robustní řešení - podobně jako SAP, LCS Helios, apod.
 • MS Excel - program sám o sobě není softwarem vhodným pro Six Sigma, ovšem je možné v něm pomocí naprogramování maker provádět některé výpočty (Regulační diagramy, Pareto, histogramy,...)

LiteraturaEditovat

 • George, Mike, Rowlands, Dave, Kastle, Bill (2005), Co je to Lean Six Sigma?, SC&C Partner Brno, ISBN 80-239-5172-6
 • Pande, Peter S., Neuman,Robert P., Cavanagh,Roland R. (2002), Zavádíme Metodu Six Sigma, přeložil Ing. Martin Lhoták a kolektiv, TwinsCom s.r.o., ISBN 80-238-9289-4
 • Töpfer, A. a kol. - Six sigma, Koncepce a praktické příklady pro bezchybné řízení, Computer Press 2008, ISBN 978-80-251-1766-8
 • George, Michael L., Lean Six Sigma for Service: How to use Lean Speed and Six Sigma Quality to improve Services and transactions, McGraw-Hill 2003, ISBN 0-07-141821-0
 • NOVOTNÝ, R. Six sigma (koncepce a metodologie), Moderní řízení, 2002, roč. 7, č. 7, s. 27-30. ISSN 0026-8720.

Externí odkazyEditovat