Seznam zkratek mezinárodních a neziskových nestátních organizací

seznam na projektech Wikimedia

Následující abecední seznam uvádí zkratky mezinárodních organizací a NGO.


Zkratka Název Název česky Poznámky
AI (www) Amnesty International Amnesty International  
CAN (www) Comunidad Andina de Naciones Andské společenství národů  
FAO (www) Food and Agriculture Organization Organizace pro výživu a zemědělství organizace OSN
IAEA (www) International Atomic Energy Agency Mezinárodní agentura pro atomovou energii  
IBRD (www) International Bank for Reconstruction and Development Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj součást Světové banky (World Bank Group)
ICAO (www) International Civil Aviation Organization Mezinárodní organizace pro civilní letectví  
IDA (www) International Development Association Mezinárodní rozvojové sdružení součást Světové banky (World Bank Group)
IFAD (www) International Fund for Agriculture Development Mezinárodní fond pro rozvoj zemědělství organizace OSN
ILO (www) International Labour Organization Mezinárodní organizace práce organizace OSN
IMF (www) International Monetary Fund Mezinárodní měnový fond česky MMF
IPSF (www) International Pharmaceutical Students´ Federation Mezinárodní federace studentů farmacie
IRIN (www) Integrated Regional Information Networks   organizace OSN
ITU (www) International Telecommunication Union Mezinárodní telekomunikační unie  
IUCN (www) International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources Mezinárodní unie pro ochranu přírody a přírodních zdrojů též známá jako World Conservation Union
OAS (www) Organization of American States Organizace amerických států  
UN (www) United Nations Organizace spojených národů česky OSN
UNASUR ( ) Comunidad Sudamericana de Naciones Unie jihoamerických národů  
UNCHR ( ) United Nations Commissioner for Human Rights Komise OSN pro práva člověka organizace OSN
UNDP (www) United Nations Development Programme Rozvojový program OSN organizace OSN
UNESCO (www) United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu organizace OSN
UNEP (www) United Nations Environment Programme Program OSN pro životní prostředí organizace OSN
UNIDO (www) United Nations Industrial Development Organization Organizace OSN pro průmyslový rozvoj organizace OSN
UNHCR (www) United Nations High Commissioner for Refugees Vysoký komisař Organizace spojených národů pro uprchlíky organizace OSN
UNOPS (www) United Nations Office for Project Services Úřad OSN pro servisní zabezpečení projektů organizace OSN
UPU (www) Universal Postal Union Světová poštovní unie  
UNSSC (www) United Nations System Staff College    
UNU (www) United Nations University Univerzita OSN organizace OSN
WBG (www) World Bank Group Světová banka  
WFP (www) World Food Programme Světový potravinový program organizace OSN
WIPO (www) World Intellectual Property Organization Světová organizace duševního vlastnictví  
WHO (www) World Health Organization Světová zdravotnická organizace organizace OSN; česky též SZO
WMO (www) World Metorological Organization Světová meteorologická organizace  
WTO (www) World Tourism Organization Světová turistická organizace  
WTO (www) World Trade Organization Světová obchodní organizace  
WWF (www) World Wildlife Fund Světový fond divočiny