Seznam světového dědictví v Africe

seznam na projektech Wikimedia

U každé položky je uveden český název, oficiální anglický název dle seznamu UNESCO, stručná charakteristika a odkaz na základní zdůvodnění zápisu dle UNESCO. Číslo v odkazu je současně číslo, pod kterým je lokalita vedena v Seznamu. Nejsou zde uvedeny arabské státy severní Afriky, které jsou zahrnuty v hesle Seznam světového dědictví v arabských státech.

Položky seznamu u jednotlivých zemí jsou řazeny podle roku zápisu do Seznamu. Následující seznam je platný k datu 10. 7. 2019.

Angola AngolaEditovat

 1. Mbanza Kongo, pozůstatky hlavního města bývalého Konžského království
  Mbanza Kongo, Vestiges of the Capital of the former Kingdom of Kongo
  Původní africké stavby královského paláce, soudu v průběhu času doplňovány o stavby portugalských kolonistů.
  2017
  http://whc.unesco.org/en/list/1511

Benin BeninEditovat

 
Královský palác v Abomey
 1. Královský palác v Abomey
  Royal Palaces of Abomey
  1985
  http://whc.unesco.org/en/list/323
 2. Chráněná území W-Arly-Pendjari
  W-Arly-Pendjari Complex
  Chráněná území ekoregionu tzv. súdánsko-sahelské savany na pomezí Beninu, Nigeru a Burkiny Faso.
  1996, 2017
  http://whc.unesco.org/en/list/749

Botswana BotswanaEditovat

 
Tsodilo
 1. Tsodilo
  Tsodilo
  Na 10 km čtverečných v poušti Kalahari je přes 4500 skalních kreseb, které vypovídají o obyvatelstvu a změnách podnebí za posledních nejméně 100 000 let.
  2001
  http://whc.unesco.org/en/list/1021
 2. Delta Okavanga
  Okavango Delta
  Jedinečný ekosystém pravidelně zaplavovaného území vnitrozemské delty řeky Okavango.
  2014
  http://whc.unesco.org/en/list/1432

Burkina Faso Burkina FasoEditovat

 1. Zříceniny v Loropéni
  The Ruins of Loropéni
  Kamenné zdi pevností, které byly vybudovány pro bezpečnost obchodních cest. Stáří přibližně 1000 let.
  2009
  http://whc.unesco.org/en/list/1225
 2. Chráněná území W-Arly-Pendjari
  W-Arly-Pendjari Complex
  Chráněná území ekoregionu tzv. súdánsko-sahelské savany na pomezí Beninu, Nigeru a Burkiny Faso.
  1996, 2017
  http://whc.unesco.org/en/list/749
 3. Starobylé železářské lokality Burkiny Faso
  Ancient ferrous metallurgy sites of Burkina Faso
  Zbytky pecích na tavení železa.
  2019
  https://whc.unesco.org/en/list/1602

Čad ČadEditovat

 
Jezera Ounianga
 1. Jezera Ounianga
  Lakes of Ounianga
  Osmnáct mezi sebou propojených jezer se slanou vodou uprostřed saharské pouště.
  2012
  http://whc.unesco.org/en/list/1400
 2. oblast Ennedi
  Ennedi Massif: Natural and Cultural Landscape
  Rozlehlé skalnaté území s unikátními skalními malbami a rytinami a specifickými podmínkami pro život fauny a flory.
  2016
  http://whc.unesco.org/en/list/1475

Eritrea EritreaEditovat

 
Asmara
 1. Asmara: modernistické město v Africe
  Asmara: a Modernist City of Africa
  Unikátní příklad raného modernismu v architektuře a urbanismu na africkém kontinentu.
  2017
  http://whc.unesco.org/en/list/1550

Etiopie EtiopieEditovat

 
Fasil Ghebbi
 
Aksum
 
Tiya
 
Harar Jugol
 1. Lalibela
  Rock-hewn Churches, Lalibela
  Skalní chrámy ze 13. století.
  1978
  http://whc.unesco.org/en/list/18
 2. Národní park Simienské hory
  Simien National Park
  Národní park na náhorní plošině, vzácná fauna.
  1978
  http://whc.unesco.org/en/list/9
 3. Fasil Ghebbi
  Fasil Ghebbi, Gondar Region
  Opevněné město – rezidence etiopských panovníků v 16.–17. století.
  1979
  http://whc.unesco.org/en/list/19
 4. Aksúm
  Aksum
  Rozvaliny bývalého hlavního města království Aksúm.
  1980
  http://whc.unesco.org/en/list/15
 5. Dolní údolí řeky Awaš
  Lower Valley of the Awash
  Paleontologická naleziště v údolí Awaš.
  1980
  http://whc.unesco.org/en/list/10
 6. Omo
  Lower Valley of the Omo
  Údolí nálezů kosterních pozůstatků předků člověka.
  1980
  http://whc.unesco.org/en/list/17
 7. Tiya
  Tiya
  Archeologické naleziště s vykopávkami staré etiopské kultury.
  1980
  http://whc.unesco.org/en/list/12
 8. Opevněné historické město Harar Jugol
  Harar Jugol, the Fortified Historic Town
  Čtvrté nejsvětější město islámu. Uvnitř opevnění pocházejícího ze 13. až 16. stol. se nachází 82 mešit a řada dalších staveb, z nichž některé pocházejí již z 10. stol.
  2006
  http://whc.unesco.org/en/list/1189
 9. kulturní krajina Konso
  Konso Cultural Landscape
  Člověkem vybudované zemní terasy v regionu Etiopské vysočiny.
  2011
  http://whc.unesco.org/en/list/1333

Gabon GabonEditovat

 
Lopé-Okanda
 1. Lopé-Okanda, ekosystém a kulturní krajina
  Ecosystem and Relict Cultural Landscape of Lopé-Okanda
  Rozhraní mezi hustým tropickým pralesem a savanou, skalní kresby z období od neolitu až po dobu železnou.
  2007
  http://whc.unesco.org/en/list/1147

Gambie GambieEditovat

 
Kunta Kinteho ostrov
 1. Kunta Kinteho ostrov
  James Island and Related Sites
  James Island na řece Gambie poskytuje svědectví o různých stránkách setkávání africké a evropské kultury od 15. do 20. století.
  2003
  http://whc.unesco.org/en/list/761
 2. Kamenné kruhy v Senegambii
  Stone Circles of Senegambia
  Čtyři velká naleziště kruhově uspořádaných kamenných sloupů jsou součástí pohřebiště, které vznikalo od 3. století př.n.l. do 16. stol. n.l.
  Částečně také v Senegalu, památka č.5.
  2006
  http://whc.unesco.org/en/list/1226

Ghana GhanaEditovat

 
Pevnosti a hrady Ghany
 1. Pevnosti a hrady Ghany
  Forts and Castles, Volta Greater Accra, Central and Western Regions
  Opevněné hrady z 15.–18. století podél ghanského pobřeží jsou zbytky portugalských obchodních center.
  1979
  http://whc.unesco.org/en/list/34
 2. Tradiční obydlí Ašantů
  Asante Traditional Buildings
  Zbytky 13 vesnic s tradičními stavbami.
  1980
  http://whc.unesco.org/en/list/35

Guinea GuineaEditovat

 
Mount Nimba
 1. Přírodní rezervace Mount Nimba
  Mount Nimba Strict Nature Reserve
  Přísná přírodní rezervace chrání bohatou flóru a faunu.
  1981, 1982
  http://whc.unesco.org/en/list/155

Jihoafrická republika Jihoafrická republikaEditovat

 
Národní park iSimangaliso
 
Park Ukhahlamba – Drakensberg
 
Kapská květinová oblast
 1. Naleziště hominidů: Sterkfontein, Swartkrans a Kromdraai
  Fossil Hominid Sites of Sterkfontein, Swartkrans, Kromdraai, and Environs
  Početné krasové jeskyně a dutiny s bohatými nálezy ostatků pliocénních a pleistocénních homininů, svědčících o vývoji člověka za posledních 3,5 milionu let.
  1999, 2005
  http://whc.unesco.org/en/list/915
 2. Národní park iSimangaliso
  iSimangaliso Wetland Park
  Říční a mořské procesy vytvořily korálové útesy, písčité pláže, pobřežní duny, jezera a bažiny, rákosové a papyrusové mokřiny.
  1999
  http://whc.unesco.org/en/list/914
 3. Ostrov „Robben Island
  Robben Island
  Ostrov Robben byl v různých dobách od 17. po 20. století využíván jako vězení, nemocnice pro společensky nepřijatelné skupiny lidí a jako vojenská základna.
  1999
  http://whc.unesco.org/en/list/916
 4. Maloti Drakensberg
  Maloti Drakensberg Tranboundary World Heritage Site
  Park Drakensberg zahrnuje mnoho jeskyní a převisů, v nichž najdete skalní kresby vytvořené lidem San během 4000 let.
  2000, rozšíření 2013
  http://whc.unesco.org/en/list/985
 5. Mapungubwe
  Mapungubwe Cultural Landscape
  Rozlehlá otevřená savana na soutoku řek Limpopo a Shashe, kde v letech 900 až 1300 vzkvétalo největší království v celé jižní Africe.
  2003
  http://whc.unesco.org/en/list/1099
 6. Kapská květinová oblast
  Cape Floral Region Protected Areas
  Jedno z nejbohatších území na výskyt rostlin na světě: jeho rozloha činí pouze 0,5 % rozlohy Afriky, ale nachází se zde 20 % její flóry.
  2004, rozšíření 2015
  http://whc.unesco.org/en/list/1007
 7. Kráter Vredefort
  Vredefort Dome
  Největší známý meteoritický kráter cca 120 km jihovýchodně od Johannesburgu
  2005
  http://whc.unesco.org/en/list/1162
 8. Richtersveld – kulturní krajina s botanickými unikáty
  Richtersveld Cultural and Botanical Landscape
  Horská a pouštní krajina na severozápadu země obývaná po 2000 let nomádským kmenem Nama.
  2007
  http://whc.unesco.org/en/list/1265
 9. Kulturní krajina ǂKhomani
  ǂKhomani Cultural Landscape
  Ve zdejší písečné krajině lze nalést důkazy o lidském osídlení oblasti již v době kamenné.
  2017
  http://whc.unesco.org/en/list/1545
 10. Pohoří Barberton Makhonjwa
  Barberton Makhonjwa Mountains
  Pohoří představuje nejlépe zachovaný pozůstatek vulkanických a sedimentárních materiálů vzniklých před 3,6 až 3,25 biliony let.
  2018
  https://whc.unesco.org/en/list/1575

Kamerun KamerunEditovat

 
Dja Fauna
 1. Rezervace Dja
  Dja Faunal Reserve
  Jeden z největších, nejlépe chráněných a zachovalých deštných lesů v Africe.
  1987
  http://whc.unesco.org/en/list/407
 2. Sangha Trinational
  Sangha Trinational
  Tři národní parky na trojmezí Středoafrické republiky, Kamerunu a Konga se souhrnnou rozlohou více jak 750 000 ha.
  2012
  http://whc.unesco.org/en/list/1380

Kapverdy KapverdyEditovat

 
Cidade Velha
 1. Cidade Velha
  Cidade Velha, Historic Centre of Ribeira Grande
  Historické centrum pocházející z 15. století, ukázka evropské koloniální architektury
  2009
  http://whc.unesco.org/en/list/1310

Keňa KeňaEditovat

 
Lamu
 
Pevnost Fort Jesus
 1. Národní parky v okolí jezera Turkana
  Lake Turkana National Parks
  Nejslanější z velkých jezer Afriky. Tři národní parky jsou místem odpočinku pro tažné vodní ptáky, páří se zde nilští krokodýlové, hroši a mnoho druhů jedovatých hadů.
  1997, 2001
  http://whc.unesco.org/en/list/801
 2. Národní park Mount Kenya
  Mount Kenya National Park / Natural Forest
  Vysokohorská rezervace okolo druhé nejvyšší hory Afriky Mount Kenya (5199 m).
  1997, rozšíření 2013
  http://whc.unesco.org/en/list/800
 3. Lamu
  Lamu Old Town
  Nejstarší a nejlépe zachovaná svahilská osada ve východní Africe, která si dosud zachovává svůj tradiční styl života.
  2001
  http://whc.unesco.org/en/list/1055
 4. Mijikenda Kaya Forests
  Sacred Mijikenda Kaya Forests
  2008
  http://whc.unesco.org/en/list/1231/
 5. Pevnost Fort Jesus
  Fort Jesus, Mombasa
  Pevnost vystavěná Portugalci na konci 16. století.
  2011
  http://whc.unesco.org/en/list/1295
 6. Keňský jezerní systém ve Velké příkopové propadlině
  Kenya Lake System in the Great Rift Valle
  Oblast obývají rozsáhlé populace savců včetně černého nosorožce, žirafy Rothschildovy a kudu většího
  2011
  http://whc.unesco.org/en/list/1060
 7. Archeologické naleziště Thimlich Ohinga
  Thimlich Ohinga Archaeological Site
  Pozůstatky lidského osídlení patrně pocházející z 16. století sestávají především ze suchých kamenných zdí.
  2018
  http://whc.unesco.org/en/list/1450

Kongo (Kinshasa) Konžská demokratická republikaEditovat

 
Garamba
 
Okapi
 1. Národní park Virunga
  Virunga National Park
  Národní park, který zahrnuje bažiny, savany i lávová pole na svazích vulkánů.
  1979
  http://whc.unesco.org/en/list/63
 2. Garamba
  Garamba National Park
  Národní park zahrnuje savany a bažiny a chrání především velké savce.
  1980
  http://whc.unesco.org/en/list/136
 3. Kahuzi-Biega
  Kahuzi-Biega National Park
  V národnímu parku v oblasti tropického deštného lesa okolo dvou vyhaslých sopek žijí horské gorily.
  1980
  http://whc.unesco.org/en/list/137
 4. Salonga
  Salonga National Park
  Největší rezervace v tropických deštných lesích je přístupná pouze po vodě. Žije zde mnoho endemitických druhů fauny.
  1984
  http://whc.unesco.org/en/list/280
 5. Přírodní rezervace Okapi
  Okapi Wildlife Reserve
  Rezervace chránící faunu, zvláště ohrožené druhy primátů a ptáků. Žijí v ní Pygmejové.
  1996
  http://whc.unesco.org/en/list/718

Kongo (Brazzaville) Konžská republikaEditovat

 
Sangha Trinational
 1. Sangha Trinational
  Sangha Trinational
  Tři národní parky na trojmezí Středoafrické republiky, Kamerunu a Konga se souhrnnou rozlohou více jak 750 000 ha.
  2012
  http://whc.unesco.org/en/list/1380

Lesotho LesothoEditovat

 1. Maloti Drakensberg
  Maloti Drakensberg Tranboundary World Heritage Site
  Park Drakensberg zahrnuje mnoho jeskyní a převisů, v nichž najdete skalní kresby vytvořené lidem San během 4000 let.
  2000, rozšíření 2013
  http://whc.unesco.org/en/list/985

Madagaskar MadagaskarEditovat

 
Tsingy de Bemaraha
 1. Tsingy de Bemaraha
  Tsingy de Bemaraha Strict Nature Reserve
  Přísná přírodní rezervace obsahuje krasovou oblast a mangrovníkové bažiny.
  1990
  http://whc.unesco.org/en/list/494
 2. Královská hora Ambohimanga
  Royal Hill of Ambohimanga
  500 let staré královské město, pohřebiště a komplex posvátných míst.
  2001
  http://whc.unesco.org/en/list/950
 3. Deštné pralesy Atsinanana
  Rainforests of the Atsinanana'
  Šest národních parků, které chrání pralesy důležité pro uchování endemitických druhů madagaskarské fauny a flory.
  2007
  http://whc.unesco.org/en/list/1257

Malawi MalawiEditovat

 
Jezero Malawi
 1. Jezero Malawi
  Lake Malawi National Park
  Jezerní národní park chrání stovky druhů ryb.
  1984
  http://whc.unesco.org/en/list/289
 2. Skalní malby v Chongoni
  Chongoni Rock Art Area
  Největší koncentrace skalních maleb z pozdní doby kamenné ve střední Africe. Na náhorní plošině o rozloze 126,4 km² se nachází 127 nalezišť.
  2006
  http://whc.unesco.org/en/list/476

Mali MaliEditovat

 
Djenné
 
Útes Bandiagara
 1. Djenné
  Old Towns of Djenné
  Město staré přes 2 000 let, středisko obchodu a jedno z duchovních center islámu.
  1988
  http://whc.unesco.org/en/list/116
 2. Timbuktu
  Timbuktu
  Duchovní centrum šíření islámu, má řadu islámských památek.
  1988
  http://whc.unesco.org/en/list/119
 3. Země Dogonů a Útes Bandiagara
  Cliff of Bandiagara – Land of the Dogons
  Útesy a stavební památky na nich postavené.
  1989
  http://whc.unesco.org/en/list/516
 4. Hrobka Askíja
  Tomb of Askia
  17 metrů vysokou pyramidovou stavbu vystavěl r. 1495 Askia Mohamed, vládce říše Songhaj, v jejím hlavním městě Gao.
  2004
  http://whc.unesco.org/en/list/1139

Mauricius MauriciusEditovat

 
Aapravasi Ghat
 1. Aapravasi Ghat
  Aapravasi Ghat
  Ubytovny indických sezónních dělníků, kterými britská vláda nahradila otrockou práci. V letech 1834 až 1920 jimi prošlo téměř půl milionu lidí.
  2006
  http://whc.unesco.org/en/list/1227
 2. Le Morne
  Le Morne Cultural Landscape
  2008
  http://whc.unesco.org/en/list/1259/

Mosambik MosambikEditovat

 
Ostrov Mosambik
 1. Ostrov Mosambik
  Island of Mozambique
  Opevněné město na stejnojmenném ostrově bývalo obchodním střediskem Portugalců.
  1991
  http://whc.unesco.org/en/list/599

Namibie NamibieEditovat

 
Twyfelfontein
 1. Twyfelfontein
  Twyfelfontein or /Ui-//aes
  Oblast se skalními kresbami vzniklými kolem roku 1000 n.l.
  2007
  http://whc.unesco.org/en/list/1255
 2. Namibijské písečné moře
  Namib Sand Sea
  Písečné duny na pobřeží Atlantiku.
  2013
  http://whc.unesco.org/en/list/1430

Niger NigerEditovat

 
Národní park W
 1. Přírodní rezervace Aïr a Ténéré
  Air and Ténéré Natural Reserves
  Dvě přírodní rezervace, které jsou největším chráněným územím v Africe.
  1991
  http://whc.unesco.org/en/list/573
 2. Chráněná území W-Arly-Pendjari
  W-Arly-Pendjari Complex
  Chráněná území ekoregionu tzv. súdánsko-sahelské savany na pomezí Beninu, Nigeru a Burkiny Faso.
  1996, 2017
  http://whc.unesco.org/en/list/749
 3. Historické centrum města Agadez
  Historic Centre of Agadez
  Vstupní brána do saharské pouště, historické město z 15. a 16. století.
  2013
  http://whc.unesco.org/en/list/1268

Nigérie NigérieEditovat

 
Posvátný háj Osun-Osogbo
 1. Sukur
  Sukur Cultural Landscape
  V krajině Sukur se kromě paláce Hidi nacházejí terasovitá pole, jejich posvátné symboly a četné pozůstatky kdysi vzkvétajícího železářského průmyslu.
  1999
  http://whc.unesco.org/en/list/938
 2. Posvátný háj Osun-Osogbo
  Osun-Osogbo Sacred Grove
  Posvátný háj s patheonem kmene Yuruba.
  2005
  http://whc.unesco.org/en/list/1118

Pobřeží slonoviny Pobřeží slonovinyEditovat

 
Přírodní rezervace Mount Nimba
 
Grand-Bassam
 1. Přírodní rezervace Mount Nimba
  Mount Nimba Strict Nature Reserve
  Přísná přírodní rezervace chrání bohatou flóru a faunu.
  1981, 1982
  http://whc.unesco.org/en/list/155
 2. Národní park Taï
  Taï National Park
  Národní park se zbytky původního tropického lesa, chrání ohrožené druhy savců.
  1982
  http://whc.unesco.org/en/list/195
 3. Národní park Comoé
  Comoé National Park
  Národní park zahrnující savany a deštné lesy.
  1983
  http://whc.unesco.org/en/list/227
 4. Historické město Grand Bassam
  Historic town of Grand-Bassam
  První hlavní město Pobřeží slonoviny s koloniální architekturou z přelomu 19. a 20. století.
  2012
  http://whc.unesco.org/en/list/1322

Senegal SenegalEditovat

 
Ostrov Gorée
 
Národní park Niokolo-Koba
 
Kamenné kruhy v Senegambii
 1. Gorée
  Island of Gorée
  Ostrov, který byl v 15.–19. století největším trhem s otroky na africkém pobřeží.
  1978
  http://whc.unesco.org/en/list/26
 2. Djoudj
  Djoudj National Bird Sanctuary
  Ptačí rezervace v deltě řeky Senegal.
  1981
  http://whc.unesco.org/en/list/25
 3. Národní park Niokolo-Koba
  Niokolo-Koba National Park
  Národní park kolem břehů řeky Gambia chrání bohatou faunu.
  1981
  http://whc.unesco.org/en/list/153
 4. Saint-Louis
  Island of Saint-Louis
  Ostrov na kterém se nachází město, které v letech 1872–1957 bývalo hlavním městem Senegalu. Významné je pro svůj pravidelný územní plán, systém nábřeží a charakteristické koloniální architektury.
  2000
  http://whc.unesco.org/en/list/956
 5. Kamenné kruhy v Senegambii
  Stone Circles of Senegambia
  Čtyři velká naleziště kruhově uspořádaných kamenných sloupů jsou součástí pohřebiště, které vznikalo od 3. století př.n.l. do 16. stol. n.l.
  2006
  http://whc.unesco.org/en/list/1226
 6. Delta řeky Saloum
  Saloum Delta
  Zdejší krajina a příroda je ovlivňována člověkem již více jak 2000 let.
  2011
  http://whc.unesco.org/en/list/1226
 7. Kraj Bassari, kulturní krajina Bassari, Bedik a Fula
  Bassari Country: Bassari, Fula and Bedik Cultural Landscapes
  Zdejší kulturní krajina vznikala působením člověka od 11. století, ukazuje symbiotické sžití člověka s okolní krajinou.
  2012
  http://whc.unesco.org/en/list/1407

Seychely SeychelyEditovat

 
Atol Aldabra
 1. Aldabra
  Aldabra Atoll
  Atol tvořený čtyřmi velkými korálovými ostrovy, v němž žije želva obrovská.
  1982
  http://whc.unesco.org/en/list/185
 2. Vallée de Mai
  Vallée de Mai Nature Reserve
  Přírodní rezervace na ostrově Praslin chrání původní přirozený palmový háj.
  1983
  http://whc.unesco.org/en/list/261

Středoafrická republika Středoafrická republikaEditovat

 
Sangha Trinational
 1. Národní park Manovo-Gounda Saint Floris
  Manovo-Gounda St Floris National Park
  Národní park v oblasti savan a bažin.
  1988
  http://whc.unesco.org/en/list/475
 2. Sangha Trinational
  Sangha Trinational
  Tři národní parky na trojmezí Středoafrické republiky, Kamerunu a Konga se souhrnnou rozlohou více jak 750 000 ha.
  2012
  http://whc.unesco.org/en/list/1380

Tanzanie TanzanieEditovat

 
Ngorongoro
 
Selous
 1. Ngorongoro
  Ngorongoro Conservation Area
  Zde byly nalezeny pozůstatky předchůdce dnešního člověka, homo habilis.
  1979
  http://whc.unesco.org/en/list/39
 2. Kilwa Kisiwani a Songo Mnara
  Ruins of Kilwa Kisiwani and Ruins of Songo Mnara
  Na ostrovech se nacházejí zbytky starých východoafrických přístavů z 13.až16. století.
  1981
  http://whc.unesco.org/en/list/144
 3. Serengeti
  Serengeti National Park
  Národní park na savanách.
  1981
  http://whc.unesco.org/en/list/156
 4. Selousova rezervace
  Selous Game Reserve
  Rezervace zvěře, území téměř nedotčené člověkem.
  1982
  http://whc.unesco.org/en/list/199
 5. Národní park Kilimandžáro
  Kilimanjaro National Park
  Národní park v okolí hory Kilimandžáro.
  1987
  http://whc.unesco.org/en/list/403
 6. Zanzibar
  Stone Town of Zanzibar
  Svahilský obchodní přístav ve východní Africe. Řada zachovalých budov nese prvky africké, arabské, indické i evropské kultury.
  2000
  http://whc.unesco.org/en/list/173
 7. Skalní malby v Kondoa
  Kondoa Rock Art Sites
  Skalní malby v této oblasti vznikaly v průběhu dvou tisíciletí.
  2006
  http://whc.unesco.org/en/list/1183

Togo TogoEditovat

 
Koutammakou
 1. Koutammakou
  Koutammakou, the Land of the Batammariba
  V oblasti žije kmen Batammariba, jehož pozoruhodné hliněné věžové domy se staly symbolem Toga.
  2004
  http://whc.unesco.org/en/list/1140

Uganda UgandaEditovat

 
Bwindi
 1. Národní park Bwindi
  Bwindi Impenetrable National Park
  Národní park na hranici savan a lesů.
  1994
  http://whc.unesco.org/en/list/682
 2. Národní park Ruwenzori
  Rwenzori Mountains National Park
  Vysokohorský národní park s ledovci a jezery.
  1994
  http://whc.unesco.org/en/list/684
 3. Hrobky bugandských králů v Kasubi
  Tombs of Buganda Kings at Kasubi
  Palác z roku 1882, ze kterého se v roce 1884 stalo pohřebiště. V hlavní budově Muzibu Azaala Mpanga se dnes nachází čtyři královské hrobky. Vše je vyrobeno z přírodních materiálů jako je dřevo, rákos či spletené větve pomazané hlínou.
  2001
  http://whc.unesco.org/en/list/1022

Zambie ZambieEditovat

 
Viktoriiny vodopády
 1. Viktoriiny vodopády
  Mosi-oa-Tunya / Victoria Falls
  Viktoriiny vodopády na hranicích Zambie a Zimbabwe jsou jedny z nejkrásnějších na světě.
  1989
  http://whc.unesco.org/en/list/509

Zimbabwe ZimbabweEditovat

 
Mana Pools
 
Khami
 1. Mana Pools, Sapi, Chewore
  Mana Pools National Park, Sapi and Chewore Safari Areas
  Národní parky a přírodní rezervace na březích řeky Zambezi.
  1984
  http://whc.unesco.org/en/list/302
 2. Great Zimbabwe
  Great Zimbabwe National Monument
  Národní památník, ruiny města z 11.–15. století,
  1986
  http://whc.unesco.org/en/list/364
 3. Khami
  Khami Ruins National Monument
  Národní památník, ruiny starého města, pozůstatky kultury, která kvetla v 16. století.
  1986
  http://whc.unesco.org/en/list/365
 4. Viktoriiny vodopády
  Mosi-oa-Tunya / Victoria Falls
  Viktoriiny vodopády na hranicích Zambie a Zimbabwe jsou jedny z nejkrásnějších na světě.
  1989
  http://whc.unesco.org/en/list/509
 5. Pahorky Matobo
  Matobo Hills
  Bohaté archeologické nálezy a skalní malby poskytují obraz o životě pravěkých komunit.
  2003
  http://whc.unesco.org/en/list/306