Otevřít hlavní menu

Seznam plazů Česka

seznam na projektech Wikimedia

Seznam plazů v Česku uvádí všechny plazy vyskytující se volně v Česku, včetně zavlečených druhů, u nichž stále dochází k mapování a výzkumu výskytu. Celkem se jedná o 19 druhů, z toho je 11 původních. Čísla zahrnují jen potvrzené druhy. Výskyt mnoha dalších druhů je předmětem diskuze.

JeštěřiEditovat

Druh Obrázek Kategorie
Commons
Stupeň ohrožení v Česku[1] Dle IUCN[2]
ještěrka obecná
Lacerta agilis
  silně ohrožený
ještěrka zelená
Lacerta viridis
  kriticky ohrožený
ještěrka živorodá
Zootoca vivipara
  silně ohrožený
ještěrka zední
Podarcis muralis
  kriticky ohrožený
slepýš křehký
Anguis fragilis
  silně ohrožený
slepýš východní

Anguis colchica

silně ohrožený
gekon turecký
Hemidactylus turcicus,
nepůvodní a omezeně
rozšířený druh
 

HadiEditovat

Druh Obrázek Kategorie
Commons
Stupeň ohrožení v Česku[1] Dle IUCN[2]
užovka hladká
Coronella austriaca
  silně ohrožený
užovka obojková
Natrix natrix
  ohrožený
užovka podplamatá
Natrix tessellata
  kriticky ohrožený
užovka stromová
Zamenis longissimus
  kriticky ohrožený
zmije obecná
Vipera berus
  kriticky ohrožený

ŽelvyEditovat

Druh Obrázek Kategorie
Commons
Stupeň ohrožení v Česku[1] Dle IUCN[2]
želva bahenní
Emys orbicularis
  kriticky ohrožený
želva nádherná
Trachemys scripta
nepůvodní druh[3][4]
 
želva mapová
Graptemys geographica
nepůvodní druh
 
kajmanka dravá
Chelydra serpentina
nepůvodní druh,
v Česku pozorováni čtyři jedinci
 
želva žlutohnědá
Testudo graeca
nepůvodní druh
status nejasný
 
želva zelenavá
Testudo hermanni
nepůvodní druh
 
želva stepní
Testudo horsfieldii
nepůvodní druh
 
želva vroubená
Testudo marginata
nepůvodní druh
 

OdkazyEditovat