Seznam opatů cisterciáckého kláštera v Plasích

seznam na projektech Wikimedia

V letech 11441785 se v cisterciáckém klášteře v Plasích vystřídalo celkem 53 opatů. Chronologický seznam, v závorkách jsou uváděna latinská jména a léta vlády.

 • Konrád I. (Conradus, asi roku 1145) – první opat, z Langheimu
 • Ivo (Yvon, 1145–1169, doložen 1154–1169) – z Langheimu
 • Meinher I. (Meinerus, 1169–1190)
 • Meingott (1190/91–1193/94)
 • Albert I. (Albertus, 1193/94–1204)
 • Meinher II. (1204–1214, doložen 1204–1205)
 • Albert II. (1214–1218/19)
 • Jindřich I. (Henricus, 1218/19–1223, doložen 1219)
 • Siegbert (Siegbertus, 1223–1232, doložen 1228)
 • Jindřich II. (1232–1257/60, doložen 1232–1257)
 • Gerhard (Gerhardus, 1260/69–1285/86, doložen 1269–1285)
 • Jindřich III. (1286/87–1300, doložen 1287–1300)
 • Bartoloměj (Bartholomaeus, 1301–1302, doložen 1301) – dříve opat ve Zlaté Koruně
 • Jan I. (1302/06–1309, 1311–1329/35, doložen 1306–1329) – podílel se na přípravách příchodu rodu Lucemburků na uvolněný český trůn
 • Vilém (Guilelmus, 1310)
 • Jakub I. (Jacobus, 1335/37–1350)
 • Jan II. (1350/51–1356/58?)
 • Mikuláš I. (1358–1374/80) – zavražděn
 • Jindřich II. (1380/81–1387)
 • Jakub II. (1387/89–1407)
 • Bohumír/Gotfried (Godfridus, 1407–1425) – zemřel v Manětíně
 • Arnold (Arnoldus, 1425–1429) – zemřel 15. dubna v Římě
 • Jiljí (Aegidius, 1429–1434) – zemřel 15. srpna
 • Tilman (Tilmanus, 1434–1448)
 • Mikuláš II. (1448–1452/53) – rezignoval
 • Bedřich Wochner (Fredericus Wachner, 1452–1457) – z Langheimu
 • Jan Kellner (1457–1466) – z Langheimu
 • Jan Krek (1466–1476)
 • Konrád II. (1476/77)
 • Adam (1477/78–1485/92)
 • Šebestián z Jörgenthalu (Sebastianus de Valle, 1486/92–1497/98)
 • Jan řečený Reuther (1497/98–1516)
 • Ondřej řečený Graf (Andreas, 1516–1520)
 • Linhart (Linhartus, 1520/21–1530)
 • Bohuslav (Bohuslaus, 1530–1554/56)
 • Wolfgang (Wolfgangus, 1554/56–1564) – následně opat ve Zbraslavi
 • Pavel (Paulus, 1564–1566/67)
 • Ondřej Wiedemann (Widemann) (1567–1572) – předtím opat v Sedlci, následně opat ve Zbraslavi
 • Vavřinec Řinský (Laurentius, doložen 1573–1576)
 • Matouš Kejslík (Matthaeus, 1576–1577) – rezignoval
 • Kašpar z Werden (Casparus, 1577–1593)
 • Adam Wild (1593–1608)
 • Adam řečený Urat (Urath, Vrat, 1608–1610/11) – následně opat ve Zbraslavi
 • Jiří Urat (Georgius Urath, Vrat, 1610/11–1612) – následně opat ve Zbraslavi
 • Bartoloměj Laibel (Bartholomaeus Laybelius, 1612–1615) – předtím převor ve Zbraslavi
 • Jiří Vašmucius (1616–1639) – předtím převor ve Zbraslavi
 • Jakub Vrchota z Rosenwertu (1639/40–1651) – předtím opat v Sedlci
 • Kryštof Tengler (Christophorus, 1651–1666)
 • Benedikt Engelken (Benedictus Engelken, 1666–1681)
 • Ondřej Trojer (Andreas Troyer, 1681–1699)
 • Evžen Tyttl (Eugenius Tyttl, 1699–1738)
 • Celestin Stoy (Coelestinus, 1738–1748)
 • Silvester Hetzer (Silvestrus, 1748–1755)
 • Fortunát Hartmann (Fortunatus, 1755–1779)
 • Celestin Werner (1779–1785) – poslední opat
Znak cisterciáckého řádu

Literatura

editovat
 • BUBEN, Milan. Encyklopedie řádů a kongregací v českých zemích, II. díl/2. svazek. Praha: Libri, 2004. ISBN 80-7277-087-X.