Seznam obcí v Horních Rakousích

seznam na projektech Wikimedia

Toto je seznam obcí v rakouské spolkové zemi Horní Rakousy.