Seznam dodatků Ústavy Spojených států amerických

seznam na projektech Wikimedia

Seznam dodatků Ústavy Spojených států amerických obsahuje 27 změn od původní ratifikace Ústavy Spojených států (tedy od 21. června 1788) k dnešnímu dni. Prvních deset změn, které byly navrženy již v roce 1789 a dnes jsou známé jako Listina práv, vstoupilo v platnost o dva roky později.

Originál americké Listiny práv
# Obsah dodatku Datum návrhu Datum ratifikace
1. Svoboda vyznání, tisku, projevu, právo lidu pokojně se shromažďovat a právo podávat státním orgánům žádosti o nápravu křivd 17890925a25. září 1789 17911215a15. prosince 1791
2. Právo držet a nosit zbraně 17890925a25. září 1789 17911215a15. prosince 1791
3. Ubytování vojáků v soukromých domech 17890925a25. září 1789 17911215a15. prosince 1791
4. Právo na ochranu svobody osobní a domovní 17890925a25. září 1789 17911215a15. prosince 1791
5. Pravidla pro předkládání důkazů a trestu 17890925a25. září 1789 17911215a15. prosince 1791
6. Práva obžalovaných 17890925a25. září 1789 17911215a15. prosince 1791
7. Právo na soud s porotou 17890925a25. září 1789 17911215a15. prosince 1791
8. Zákaz nadměrných kaucí, nadměrných pokut a krutých a mimořádných trestů 17890925a25. září 1789 17911215a15. prosince 1791
9. Výpočet určitých práv ústavou nesmí být vykládán jako popírání nebo zlehčování ostatních práv náležejících lidu. 17890925a25. září 1789 17911215a15. prosince 1791
10. Práva, která ústava výslovně nepřiznává Unii ani je nevylučuje z pravomoci států, náležejí jednotlivým státům nebo lidu. 17890925a25. září 1789 17911215a15. prosince 1791
11. Akce proti státům 17940304a4. března 1794 17950207a7. února 1795
12. Způsob výběru prezidenta 18031209a9. prosince 1803 18040615a15. června 1804
13. Zrušení otroctví 18650131a31. ledna 1865 18651206a6. prosince 1865
14. Zaručení práv a výhod občanství 18660613a13. června 1866 18680709a9. července 1868
15. Právo volit bez ohledu na rasu 18690226a26. února 1869 18700203a3. února 1870
16. Vznik daně z příjmu 19090712a12. července 1909 19130203a3. února 1913
17. Způsob volby a počet senátorů 19120513a13. května 1912 19130408a8. dubna 1913
18. Zavedení prohibice 19171218a18. prosince 1917 19190116a16. ledna 1919
19. Právo žen volit 19190604a4. června 1919 19200818a18. srpna 1920
20. Změna termínu začátku nového kongresu a prezidenta. 19320302a2. března 1932 19330123a23. ledna 1933
21. Zrušení prohibice 19330220a20. února 1933 19331205a5. prosince 1933
22. Omezení prezidentství na dvě funkční období 19470324a24. března 1947 19510227a27. února 1951
23. Zastoupení Washingtonu D.C. ve sboru volitelů 19600616a16. června 1960 19610329a29. března 1961
24. Zrušení daně z hlasování ve federálních volbách 19620914a14. září 1962 19640123a23. ledna 1964
25. Předání moci v případě smrti prezidenta 19650706a6. července 1965 19670223a23. února 1967
26. Právo volit od 18 let věku 19710323a23. března 1971 19710701a1. července 1971
27. Nabytí účinnosti zákonné úpravy odměn členům Kongresu 19890925a25. září 1989 19920507a7. května 1992

Externí odkazy

editovat