Struktura P-selektinu: v horní části je navázán cukr

Selektiny (CD62) jsou membránové glykoproteiny, které se účastní buněčné adheze. Nachází se zejména na povrchu aktivovaných endoteliárních buněk uvnitř cév, ale i na krevních destičkách a bílých krvinkách. Umožňují zejména první fázi navázání bílé krvinky na povrch cévy před tzv. diapedézou: a to tak, že se navážou na fukosylované zbytky na povrchu bílých krvinek.

V jejich struktuře jsou patrné lektinové i tzv. EGF domény. K selektinům patří E-selektin (na povrchu endotelu, kde umožňuje adhezi bílých krvinek), L-selektin (na povrchu bílých krvinek, kde má podobnou funkci) a P-selektin (zejména na povrchu destiček: umožňuje adhezi bílých krvinek na krevní destičky).

LiteraturaEditovat

  • Janeway, Charles A., et al. Immunobiology. 5. vyd. [s.l.]: Garland Science, 2001. Dostupné online. 
  • Oxford dictionary of biochemistry and molecular biology; revised edition. Příprava vydání R. Cammack et al. New York: Oxford university press, 2006. ISBN 0-19-852917-1.