Sekretáza

Sekretázy jsou proteázy štěpící transmembránové proteiny – jejich substrátem je např. amyloidový prekurzorový protein (APP), angiotenzin konvertující enzym (ACE), transformující růstový faktor α (TGFα) a faktor nádorové nekrózy (TNF).[1] Patří k nim:

APP protein a místa, kde je štěpen sekretázami beta a gama

Všechny tři jsou schopné štěpit APP, přičemž β-sekretáza a γ-sekretáza jsou potřeba pro uvolnění amyloidu beta (42 aminokyselin, tzv. Aβ42), který je patologickou příčinou Alzheimerovy choroby.[1][2] Alfa-sekretáza vytváří z APP proteinový produkt o délce 26 aminokyselin, který zřejmě Alzheimerovu chorobu nezpůsobuje.[2]

ReferenceEditovat

  1. a b Oxford dictionary of biochemistry and molecular biology; revised edition. Příprava vydání R. Cammack et al. New York: Oxford university press, 2006. ISBN 0-19-852917-1. 
  2. a b LODISH, Harvey, et al.. Molecular Cell Biology. 5. vyd. New York: W.H. Freedman and Company, 2000. Dostupné online.