Salvátor

mužské křestní jméno

Salvator (řecky Σωτήρ Sotér, španělsky Salvador, italsky Salvatore, počeštěně Salvátor) znamená latinsky Spasitel. Postupem času se toto slovo stalo jiným, zástupným označením pro Ježíše Krista jakožto Spasitele světa (salvator mundi), zasvěcení kostelů svatému Salvátoru tedy v naprosté většině případů znamená zasvěcení Ježíši Kristu (pokud Nejsvětějšímu Salvátoru, tak vždy). V románských zemích se používá i jako křestní jméno, je také součástí některých geografických názvů, například názvu státu (El) Salvador a jeho hlavního města San Salvador. V podstatě synonymem slova Salvator je také latinské Redemptor, Vykupitel. Spasitelným dílem Ježíše Krista se zabývá soteriologie.

Názvy chrámůEditovat

Svatým nebo Nejsvětějším Salvátorem bývá nejčastěji míněn Ježíš Kristus (Salvator mundi – Spasitel světa). Některé kostely jsou ale pojmenovány i po světcích, nesoucích jméno Salvator (viz seznam níže).

  • Výraz Nejsvětější Salvátor se používá za účelem vyjádření, že Bůh je nejvýš svatý, kdežto svatost lidská je jen pouhým odleskem svatosti Boží (Lv 11,45; Mt 5,48; 1 Pt 1,15; Zj 22,11) (v teologii se hovoří o tzv. lunárním principu svatosti).
  • Označení svatý Salvátor vychází z pojetí, že Bůh jediný je (v pravém slova smyslu) svatý (Zj 15,4), čímž se pojem nejsvětější stává nadbytečným (zvláště tehdy, pokud daná církev svatost přiznává pouze Bohu a neuznává světce).

Křestní jménoEditovat

Původní latinské označení salvator je dnes oblíbeným křestním jménem v románsky hovořících zemích (pro něž je typická tradiční zbožnost) – základní španělská a portugalská podoba je Salvador (jméno, jehož nejznámějším nositelem byl kontroverzní katalánský surrealistický malíř a grafik Salvador Dalí), italská podoba je Salvatore.

Seznam svatých a blahoslavenýchEditovat

SvatíEditovat

BlahoslaveníEditovat

  • Salvator Enguix Garés, svátek 28. října
  • Salvator Estrugo Solves, svátek 21. srpna
  • Salvator Ferrandis Seguí, svátek 3. srpna
  • Salvator Lilli (zemř. 1895, blahořečen r. 1982), svátek 22. listopadu
  • Salvator Mollar Ventura, svátek 27. října
  • Salvator Pigem Serra, svátek 13. srpna

PříjmeníEditovat

V geografiiEditovat

Po Nejsvětějším Spasiteli je pojmenován také stát (El) Salvador a jeho hlavní město San Salvador, oba názvy nesou i další místa v Latinské Americe. Ostrov označovaný jako San Salvador bylo první místo přináležející k americkému kontinentu, kterého Kryštof Kolumbus během objevení Ameriky (v noci z 11. na 12. října 1492) dosáhl.

V názvech řeholních řádůEditovat

V češtině (a jiných jazycích) se latinské označení salvator dochovalo v názvu řádu salvatoriánů (Společnost Božského Spasitele). Dalším řádem, který ve svém názvu nese Ježíše Krista, jsou (samozřejmě vedle explicitních jezuitů (Tovaryšstvo Ježíšovo)) redemptoristé (Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele) (z latinského redemptor – Vykupitel, v podstatě synonymum slova Spasitel).

Ve výtvarném uměníEditovat

Salvator mundi je také označení pro specifický ikonografický výjev znázorňující žehnajícího Krista.

OdkazyEditovat

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat