Sagnacův efekt [saňakův] je důsledek speciální teorie relativity. V neinerciálních rotujících soustavách způsobuje rozdílnou rychlost šíření signálu, obíhajících po uzavřené dráze v opačných směrech. Je pojmenován po francouzském fyzikovi Georgesovi Sagnacovi, který jej naměřil ve svém interferometru v roce 1913.

Princip jevu:
V otáčející se soustavě se místo startu posune o delta L. Světlo proto ve směru otáčení uběhne delší dráhu (modře) než světlo obíhající proti směru otáčení (červeně)

V současnosti se efekt prakticky využívá pro konstrukci optických gyroskopů. Jeho vliv je třeba započíst při výpočtech polohy pomocí GPS (způsobil by chybu polohy v desítkách metrů) a při synchronizaci atomových hodin rozmístěných po světě.


Související články editovat

Externí odkazy editovat