SAPO (akronym ze slov samočinný počítač) byl první počítač vyrobený v Československu. Pracoval v letech 19581960. Jednalo se o pokusný prototyp. Základem počítače byla relé. V době uvedení do provozu byl ale již zastaralý, protože počítače vybavené elektronkami a polovodiči mohly již v té době dosahovat o několik řádů vyššího výpočetního výkonu. Zabíral plochu 100 m2 a nacházel se v budově č.p. 3 na Loretánském náměstí v Praze.[1]

Umělecké reprezentace SAPO

HistorieEditovat

Jeho projektování začalo v roce 1950 v Ústavu matematických strojů ČSAV. Vedoucím projektu byl Antonín Svoboda, který měl zkušenosti s prvními americkými počítači, které poznal v roce 1949 při svém pobytu na MIT. Projekt byl dokončen v roce 1951. Vlastní realizace počítače se však podařila až po několika letech, a tak byl do provozu uveden na přelomu let 19571958. Pracoval až do února roku 1960, kdy došlo k požáru v reléové části stroje. Požár sice poškodil pouze 2 % z celkového zařízení, ale vzhledem k konstrukční zastaralosti relé nebyl již opraven.

Technické parametryEditovat

  • Výpočetní rychlost byla 10000 operací/hod (cca 3 operace za sekundu)
  • Počítač obsahoval celkem 7000 relé a 380 elektronek v zesilovačích periferií. Velký počet relé si vyžádala robustní konstrukce (3x2000 relé operační jednotky a 1000 relé řadič).
  • Počítač byl pro zvýšení spolehlivosti vybaven trojicí operačních jednotek (dnes nazývaných aritmeticko-logická jednotka, ALU), z nichž se každá skládala z 2000 relé. Výsledky se po každé instrukci porovnávaly a při rozdílných výsledcích stroj buď zvolil hodnotu, na níž se shodly dvě jednotky, nebo (v případě rozdílu mezi všemi výsledky) zahlásil chyby.
  • Operační jednotky zpracovávaly čísla typu real v plovoucí řádové čárce
  • Vstupním zařízením byla čtečka děrných štítků
  • Výstupním zařízení byla děrovačka děrných štítků
  • operační paměť byla tvořena magnetickým bubnem o 3000 ot/min (50 ot/sec). Její kapacita byla 1024 slov o délce 32 bitů (celkem tedy 4 kB)
  • instrukční soubor obsahoval aritmetické instrukce s 5 adresami (1. operand, 2. operand, výsledek, skok při kladném výsledku, skok při záporném výsledku).

ReferenceEditovat

Externí odkazyEditovat

  • Pavel Pelikán: zázračný počtář, časopis VTM 1959/18, str. 558-561
  • Antonín Svoboda : From Mechanical Linkages to Electronic Computers: Recollections from Czechoslovakia, IEEE 1980