Aritmeticko-logická jednotka

kombinační digitální obvod provádějící aritmetické a logické operace

Aritmeticko-logická jednotka (ALU podle anglického arithmetic logic unit) je jedna ze základních komponent počítačového procesoru (tou druhou je řadič), ve které se provádějí všechny aritmetické (např. sčítání, násobení, bitový posuv, …) a logické (logický součin, negace, …) výpočty.

Aritmeticko-logická jednotka (schéma)

V mnoha dnešních procesorech je na jednom procesoru více než jedna ALU, obvykle rozdělené na jednotky pro práci s celočíselnými operandy a jednotky pro práci s operandy v plovoucí řádové čárce (ty se někdy neoznačují jako ALU, ale jako FPU, floating-point unit). Jednotlivé ALU pracují relativně nezávisle, takže procesor může v jednom hodinovém taktu provést více instrukcí ve více jednotkách současně.

Jednotlivé operace v aritmeticko-logické jednotce jsou prováděny nad operandy s pevně daným rozsahem závislým na architektuře. Výpočty s libovolnou přesností je tak zapotřebí provádět pomocí softwarových knihoven.

Externí odkazy editovat