Rodina Pasiphae je skupina retrográdních nepravidelných přirozených satelitů Jupiteru s podobnými oběžnými vlastnostmi jako má měsíc Pasiphae, s nímž sdílejí stejný původ.

Tento diagram znázorňuje největší nepravidelné satelity Jupiteru. Ze skupiny Pasiphae jsou znázorněny měsíce Pasiphae a Sinope. Vodorovná osa znázorňuje vzdálenost od Jupiteru, vertikální osa znázorňuje jednotlivé inklinace. Excentricita je označena žlutými čarami, které zobrazují maximální a minimální vzdálenost jednotlivých objektů od Jupiteru. Kruhy označují velikost jednotlivých měsíců v porovnání s ostatními.
Tento diagram porovnává oběžné prvky a relativně velikosti hlavních členů rodiny Pasiphae. Vodorovná osa znázorňuje jejich průměrnou vzdálenost od Jupiteru, vertikální osa jejich orbitální inklinace a kruhy jejich relativní velikosti.
Tento diagram srovnává rozptýlení rodiny Pasiphae (červená), rodiny Ananke (modrá) a rodiny Carme (zelená).

Pohybují se po eliptických oběžných drahách ve vzdálenosti mezi 22,8 až 24,1 Mm (stejná vzdálenost jako Rodina Carme) s inklinací v rozmezí od 144,5° do 158,3 ° a excentricitou 0,25 až 0,43.

Hlavní měsíce rodiny (od největšího):

Další měsíce rodiny:

Mezinárodní astronomická unie (IAU) si zarezervovala jména končící na "-e" výhradně pro retrográdní satelity včetně členů této rodiny.

Rodina Pasiphae pravděpodobně vznikla rozpadem většího asteroidu, který se nacházel v gravitačním vlivu Jupiteru. Původní asteroid nebyl kolizí příliš poškozen, jeho původní velikost se odhaduje na 60 km v průměru, přibližně stejnou velikost má dnešní měsíc Pasiphae, který představuje 99 % hmoty původního tělesa. Pokud však Sinope patří do této skupiny, tak Pasiphae tvoří jen 87% původního tělesa.

Na rozdíl od rodin Carme a Ananke, není teorie původu jediného rozpadu pro rodinu Pasiphae jednoznačně akceptována, jelikož se hodnoty inklinací jednotlivých členů neshodují. Sekulární rezonance známá u Pasiphae a Sinope by mohla být modelem jejich oběžných drah a vysvětlením postkolizního rozptýlení oběžných prvků. Alternativou je, že měsíc Sinope není součástí původního tělesa, ale byl nezávisle zachycen gravitací Jupiteru.

Barevné rozdíly mezi tělesy (šedá Pasiphae, světlá pro Callirrhoe a Megaclite) také naznačují, že tato rodina měsíců může mít složitější původ než pouhou jednu kolizi.

Externí odkazy

editovat