Retorta byla původně tzv. křivule tj. baňka se zahnutým dlouhým krkem sloužící jako jednoduchý destilační přístroj k destilování zejména kapalin.

Později byl výraz retorta používán pro nádoby a komory určené k suché destilaci, například při výrobě svítiplynu. V retortách se vyrábí částečně odplyněné retortové uhlí (kovářské uhlí). Také dřevěné uhlí se dnes vyrábí v retortách. I komory koksárenských baterií jsou v podstatě retortami.

Dnes je výraz retorta používán v souvislosti s využíváním tzv. retortových hořáků, které jsou součástí moderních automatických kotlů na tuhá paliva a které fungují na principu suché destilace.

Princip retortového hořáku spočívá ve spodním přívodu paliva, které se nejprve přivádí horizontálním šnekovým podavačem a potom v koleni (retote) mění svůj směr a je vytlačovány do hořáku kde se mísí ze spalovacím vzduchem a popel je vytlačován ven přes okraje nádoby do popelníku.

OdkazyEditovat

Externí odkazyEditovat