Retardér (brzda)

provozní odlehčovací brzda nákladních automobilů a autobusů

Termín retardér je lidové označení pro provozní odlehčovací brzdu. Princip retardéru je stejný jako u ostatních typů brzd – kinetickou energii vozidla přeměňují na energii tepelnou. U retardérů však nedochází k opotřebovávání, protože energii přeměňují bez tření. Retardér není možné použít jako zajišťovací (parkovací) brzdu. Retardér se používá u nákladních vozidel a autobusů jako odlehčovací brzda při sjíždění dlouhých kopců. Pomáhá tím držet nákladnímu automobilu stálou rychlost při jízdě z kopce.

Retardéry rozlišujeme podle principu na čtyři základní druhy: