Relativní hustota je v chemické a fyzikální praxi často používaný pojem, který udává poměr mezi měrnou hmotností (hustotou) dané látky a měrnou hmotností standardní látky. Stejně jako u naprosté většiny ostatních relativních veličin se jedná o bezrozměrnou veličinu.

  • U kapalin se vztahuje obvykle k měrné hmotnosti vody.
  • U plynů se relativní hustota vztahuje obvykle k měrné hmotnosti suchého vzduchu.

Příklady

editovat

Relativní hustota tělních tkání (resp. celého těla) vyšších živočichů se pohybuje od 0,75 až po 1,15 vůči vodě a u rostlin již od 0,3.[1]

Hustota (měrná hmotnost) oxidu uhličitého je 1,98 kg/m3, hustota suchého vzduchu pak 1,29 kg/m3. Proto je relativní hustota oxidu uhličitého 1,98/1,29 = 1,53.

Relativní hustotu těla lze stanovovat také pro živočichy, například pro pravěké dinosaury a ptakoještěry.[2]

Reference

editovat