Otevřít hlavní menu

Regresní terapie je řízené vzpomínání a vybavování si událostí pod vedením terapeuta nebo hypnoterapeuta. Při něm si klient vybavuje (potlačené) traumatické vzpomínky. Uvědoměním a následným zpracováním vzpomínek (abreakcí) z dávné minulosti je možné se vyrovnat s jejich negativními vlivy na přítomnost. Negativními vlivy mohou být různé psychosomatické, psychické i tělesné onemocnění a problémy (např. migrény, chorobné přejídání, stavy úzkosti, různá tělesná onemocnění s psychosomatickou příčinou atp.). Regresní terapie má za cíl pochopit a zpracovat traumata, která se mohou projevit třeba i za velmi dlouho dobu po vzniku jejich příčin. Regresní terapie umožňuje také nahlédnout do širších souvislostí života a existence vůbec a může poskytnout zcela nový pohled na situace, ve kterých se nacházíme a přinést vysvětlení našich problémů v širších souvislostech. Při regresní terapii se klienti často "dostávají" ve svých vzpomínkách do svých "minulých životů" - tento fakt však není pro terapii důležitý a zůstává spornou hypotézou. Československou variantu regresní terapie bez užití hypnózy, tzv. abreaktivní hlubinnou terapii, zavedl v 80. letech 20. stol. Ing. Andrej Dragomirecký.

Andrej Dragomirecký, vzděláním elektrotechnický inženýr, který mimo jiné získal titul Profesora psychologie h.c. Baltické pedagogické akademie a stal se členem Mezinárodní akademie psychologických věd [1], se narodil roku 1932 v Praze a řadu let přednášel na katedře psychologie ČVUT (jako externí pracovník). Řadu let také působil na českých lékařských psychiatrických klinikách jako technický pracovník a stal se autorem 4 patentů pro diagnostické přístroje v oblasti psychiatrie.[2][3][4][5] Ačkoliv neměl lékařské vzdělání, začal pracovat, po návštěvě USA, kde se s regresní terapií seznámil, jako terapeut. Ve své praxi se odvolává především na vlastní publikace.[6][7][8] Ing. A. Dragomirecký (někde uváděný jako Dragomireckij) je mimo jiné také zakladatelem občanského sdružení Česko-slovenská společnost pro hlubinnou abreaktivní terapii a Společnosti aplikované filozofie. Ing. A. Dragomirecký zavedl do své terapeutické praxe i problém tzv. "přivtělených duší" (duše zbloudilé, zmatené či dokonce umělé, které se pohybují mezi lidmi a mohou vnikat do jejich těl a ovlivňovat jejich myšlení i funkce organismu). Jeho přístup a terapie však nejsou odbornou a lékařskou veřejností přijímány. Za jeho celoživotní dílo mu roku 2011 udělil Český spolek skeptiků Sisyfos cenu Stříbrný bludný balvan.[9]


Kritika regresní terapieEditovat

Regresní terapie se v podobě hypnoterapie stala v 80. letech 20. století v USA modní záležitostí. Řada klinických psychologů a psychiatrů (např. http://www.brianweiss.com/) v USA ji začala používat při léčbě psychóz a schizofrenií, nebo i při léčbě migrén, obezity aj.[10] [11] Regresní terapie, ať už v podobě abreaktivní terapie dle Ing. Dragomireckého, která je vlastní originální metodou vzniklou v Československu a která odmítá a nepoužívá hypnózu, nebo ať už v podobě hypnoterapie dle americké školy, je stále odmítána a zavrhována lékařskou a další odbornou veřejností. Odborné psychiatrické společnosti se většinou od metody léčením pomocí vybavování potlačených vzpomínek distancovaly. Britská The Royal College of Psychiatrists oficiálně zakázala svým členům tuto metodu používat.

ReferenceEditovat

 1. iaops. iaops. Dostupné online [cit. 2018-01-21]. (anglicky) 
 2. DRAGOMIRECKÝ, Andrej. Výpis z databáze Patentů a Užitných vzorů. isdv.upv.cz [online]. [cit. 2018-01-21]. Dostupné online. 
 3. DRAGOMIRECKÝ, Andrej. Výpis z databáze Patentů a Užitných vzorů. isdv.upv.cz [online]. [cit. 2018-01-21]. Dostupné online. 
 4. DRAGOMIRECKÝ, Andrej. Výpis z databáze Patentů a Užitných vzorů. isdv.upv.cz [online]. [cit. 2018-01-21]. Dostupné online. 
 5. DRAGOMIRECKÝ, Andrej. Výpis z databáze Patentů a Užitných vzorů. isdv.upv.cz [online]. [cit. 2018-01-21]. Dostupné online. 
 6. DRAGOMIRECKÝ, Andrej. Teorie osobnosti. [s.l.]: Stratos, 2005. ISBN 80-85962-21-7. S. 142. 
 7. DRAGOMIRECKÝ, Andrej. Psychoterapie I.. [s.l.]: Stratos, 2002. 110 s. ISBN 80-85963-07-1. 
 8. DRAGOMIRECKÝ, Andrej. Psychoterapie II. [s.l.]: Stratos, 2008. 80 s. ISBN 80-85962-20-9. 
 9. Stříbrný bludný balvan 2011, podrobnosti a zdůvodnění
 10. FIORE, Edith. Nejste tady poprvé (původním názvem: You Have Been Here Before (1992)). [s.l.]: Středoevropské nakladatelství, 1996. 296 s. ISBN 80-86004-02-3. 
 11. FIORE, Edith. Tajemství zbloudilých duší (původním názvem: The Unquiet Dead (1987)). [s.l.]: Amicus, 1996. 160 s. ISBN 80-967126-5-9. 

Externí odkazyEditovat