Registr Windows je systém pro ukládání systémových klíčů a hesel v operačním systému Microsoft Windows. Poprvé byly registry zavedeny ve Windows 3.11, k jejich širšímu využití došlo až s příchodem Windows 95. Registr je náhradníkem souborů .INI, které měly závažné nedostatky. Logicky je registr rozdělen do několika složek, tzv. „hives“. Nesprávný zásah do registrů může způsobit poškození registru a fatální důsledky pro funkčnost samotných Windows.

Registr Windows
Aktuální verze5.0
Typ softwaruformát souboru, databáze a Microsoft Windows component
Weblearn.microsoft.com/en-us/windows/win32/sysinfo/registry a learn.microsoft.com/de-de/windows/win32/sysinfo/registry
Některá data mohou pocházet z datové položky.
regedit, aplikace pro úpravu registru

Struktura registru

editovat

Registr obsahuje klíče a hodnoty. Maximální délka názvu klíče je 255 znaků. Klíče registrů mohou obsahovat podklíče i hodnoty. Klíče a podklíče tak tvoří stromovou strukturu. V klíči mohou být přítomny hodnoty přístupné přes jejich název. Hodnoty registrů obsahují data. Klíče, které se nacházejí v nejvyšší úrovni této hierarchie, se nazývají kořenové klíče.

Registr obsahuje následující kořenové klíče

editovat
 • HKEY_CLASSES_ROOT – Tento klíč obsahuje informace týkající se asociace názvů souborů, informací OLE (Object Linking and Embedding) a asociací tříd souborů.
  • OLE se používá k výměně dat mezi jednotlivými aplikacemi.
 • HKEY_CURRENT_USER – Obsahuje aktivní profil uživatele, který je právě přihlášen do systému (nastavení plochy, sítě apod.) Odpovídá tedy části z HKEY_USERS.
 • HKEY_LOCAL_MACHINE – Obsahuje hardwarové profily. Je to kořenový klíč, který obsahuje nastavení pro všechny uživatele a nastavení systému. Též se věnuje nastavením Plug And Play
 • HKEY_USERS – Zahrnuje všechny aktivní profily, včetně HKEY_CURRENT_USER.
 • HKEY_CURRENT_CONFIG – Součástí tohoto klíče jsou informace o konfiguračních datech aktuálního hardwarového profilu.
 • HKEY_PERFORMANCE_DATA – Tento klíč není zobrazen v editoru registru a jsou v něm uložena data kernelu (jádro systému) samotných Windows.
 • HKEY_DYN_DATA – Tento klíč je použit pouze u operačních systémů Windows 95, Windows 98 a Windows Me. Obsahuje informace o hardwaru, včetně Plug and Play zařízení.

Systém registrů se může lišit podle verze Windows. Mezi prvním registrem použitým ve Windows 3.1 a těmi současnými jsou tedy znatelné rozdíly.

Podregistr (hives, pomocné soubory)

editovat

Podregistr registru, čili hives, je skupina klíčů, podklíčů a záznamů v registru obsahující záložní kopie jejích dat. Přípony názvů souborů v těchto složkách označují typ obsažených dat. Také chybějící přípona může někdy označovat typ obsažených dat.

 • Podregistr registru
  • Pomocné soubory
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SAM
  • Sam, Sam.log, Sam.sav
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Security
  • Security, Security.log, Security.sav
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software
  • Software, Software.log, Software.sav
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\System
  • System, System.alt, System.log, System.sav
 • HKEY_CURRENT_CONFIG
  • System, System.alt, System.log, System.sav, Ntuser.dat, Ntuser.dat.log
 • HKEY_USERS\DEFAULT
  • Default, Default.log, Default.sav

Cesty k těmto pomocným souborům se nachází v klíči HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\hivelist

Programy pro správu a optimalizaci registru

editovat

Existuje celá řada programů pro práci s registrem (např. regedit – přímo ve Windows). Jejich účelem může být záloha, editace nebo defragmentace registru (Odkaz vede na defragmentaci souborů. Ve skutečnosti defragmentace registrů není skládání částí registrů za sebe, ale definitivní mazání položek, které předtím byly označeny, jako smazané. Dojde tedy k zmenšení velikosti registrační databáze. Nejedná se tedy o defragmentaci v pravém slova smyslu.). Tímto způsobem lze měnit, odstraňovat nebo vytvářet hodnoty a podklíče obsažené v registru. Existuje také celá řada programů určených k tzv. pročištění registru, tj. odstranění nepoužívaných a neplatných položek z registru. Tyto nepotřebné položky zbytečně zpomalují systém a zabírají místo na disku. Defragmentace registru funguje na principu odstranění volného místa z registru a uvolnění zbytečně zaplněného prostoru. Program provádějící defragmentaci přemístí záznamy v registru tak, aby se zvýšila výkonnost systému.

Externí odkazy

editovat