Rakousko-turecká válka (1716–1718)

Původ šesté rakousko-turecké války je nutno hledat v nespokojenosti Osmanské říše s karlovickým mírem (1699). Již dvanáct let po podepsání této smlouvy začali Turci plánovat odvetu za porážku u Vídně (1683).

Rakousko-turecká válka (1716–1718)
konflikt: Rakousko-turecké války
Bitva u Petrovaradína
Bitva u Petrovaradína
trvání: leden 1716 – 21. července 1718
místo: Srbsko, vojenská hranice, Bosna, Banát a Sedmihradsko
výsledek: Rakouské vítězství
změny území: Banát, Srbsko, Olténie a část severní Bosny předána Rakousku.
strany
Svatá říše římská Habsburská monarchie Osmanská říšeOsmanská říše Osmanská říše
velitelé
Evžen Savojský Damad Ali

Nejprve porazil velkovezír Baltaci Mehmet armádu Petra Velikého. Poté v roce 1715 nový velkovezír, Damad Ali, dobyl zpět od Benátčanů Moreu. Osmané se cítili být ohroženi Rakouskem (garantem Karlovického míru), a tak mu vyhlásili válku. V roce 1716 porazil Evžen Savojský tureckou armádu u Petrovaradínu. Poté, co Rakušané dobyli Bělehrad, žádali Turci o mír. Ten by podepsán v Požarevaci roku 1718 a potvrdil nadvládu Rakušanů nad Bělehradem a výsledky mírové smlouvy z Karlovců. Turkům zůstal v držení jižní břeh Dunaje.

LiteraturaEditovat

  • BORITZKA, Jiří. "Válka prince Evžena", 1716-1718. Historický obzor, 2008, 19 (1/2), s. 2-22. ISSN 1210-6097.
  • VLNAS, Vít. Princ Evžen Savojský. Život a sláva barokního válečníka. Praha ; Litomyšl: Paseka ; Národní galerie, 2001. 849 s. ISBN 80-7185-380-1. 

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat