Rakousko-turecká válka (1716–1718)

Původ šesté rakousko-turecké války je nutno hledat v nespokojenosti Osmanské říše s karlovickým mírem (1699). Již dvanáct let po podepsání této smlouvy začali Turci plánovat odvetu za porážku u Vídně (1683).

Rakousko-turecká válka (1716–1718)
konflikt: Rakousko-turecké války
{{{alt}}}
Bitva u Petrovaradína
trvání: leden 1716 – 21. července 1718
místo: Srbsko, vojenská hranice, Bosna, Banát a Sedmihradsko
výsledek: rakouské vítězství
změny území: Banát, Srbsko, Olténie a část severní Bosny předána Rakousku.
strany
Habsburská monarchie Habsburská monarchie Osmanská říšeOsmanská říše Osmanská říše
velitelé
Evžen Savojský Damad Ali
Hacı Halil Paša

ztráty
neznámé neznámé

Nejprve odrazil velkovezír Baltaci Mehmet útok Petra Velikého v Rusko-turecké válce (1710–1711). V prosinci 1714 vyhlásilo Turecko válku Benátkám (vypukla 8. benátsko-turecká válka). Poté v roce 1715 nový velkovezír Damad Ali dobyl od Benátčanů poloostrov Peloponés, v té době známý jako Království Morea, čímž porušil ustanovení karlovického míru.

Osmané se cítili být ohroženi Rakouskem (garantem Karlovického míru), a tak mu vyhlásili válku. V roce 1716 porazil Evžen Savojský tureckou armádu u Petrovaradínu. Poté, co Rakušané dobyli Bělehrad a během bitvy přišel Damad Ali Paša o život, požádali Turci o mír. Ten by podepsán 21. července 1718 v Požarevaci a potvrdil nadvládu Rakušanů nad Bělehradem a výsledky mírové smlouvy z Karlovců. Turkům zůstal v držení jižní břeh Dunaje.

Mír mezi Osmany a Habsburky trval do roku 1737, kdy se do probíhající Rusko-turecké války (1735–1739) zapojilo na ruské straně Rakousko, čímž začala další Rakousko-turecká válka (1737–1739).

LiteraturaEditovat

  • BORITZKA, Jiří. "Válka prince Evžena", 1716-1718. Historický obzor, 2008, 19 (1/2), s. 2-22. ISSN 1210-6097.
  • TARABA, Luboš, Na Bělehrad! Rakousko-turecká válka 1716-1718, Praha 2022, ISBN 978-80-278-0071-1
  • VLNAS, Vít. Princ Evžen Savojský. Život a sláva barokního válečníka. Praha ; Litomyšl: Paseka ; Národní galerie, 2001. 849 s. ISBN 80-7185-380-1. 

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat