Raška (region)

Raška je zeměpisná oblast v jihozápadním Srbsku, v hornaté krajině hraničící s Černou Horou a Bosnou a Hercegovinou. Její jižní část tvoří území dnešního regionu známého jako Sandžak. Raška získala svůj název podle stejnojmenné řeky.

Serbia022.png

Význam regionuEditovat

Samotné jméno Rasija (Raška) se poprvé připomíná roku 1189. Od této doby se začalo používat i v jiných jazycích pro označení Srbů, a to až do 18. století. Hlavně mezi Němci, Benátčany a Maďary; dodnes mnohá města v Maďarsku nesou předponu Rács- podle původní srbské menšiny. Jméno Rašky dnes nese Rašský okruh, jedna z administrativních součástí moderní Republiky Srbsko.

Raška v dějináchEditovat

Podrobnější informace naleznete v článku Raška (království).

V dobách středověku byla Raška také jedním ze srbských států. Její vládci (župani) začali od počátku 12. století organizovat vojenské pochody proti Byzantské říši. Rašský vládce Stefan Nemanja se v druhé polovině téhož století stal nejmocnějším ze srbských vladařů. Sídlem župy bylo město Ras, které se nacházelo nedaleko dnešního Nového Pazaru. Z tohoto území se pod vládou Nemanjových potomků ze stejné dynastie, která byla známá jako Nemanjićové později vytvořilo středověké srbské království. Během osmanské vlády patřilo území Bosně, pod označením Novopazarský sandžak. Současný Sandžák (rozléhající se na území Srbska a Černé Hory), pod který spadá mnohem větší část území než jen Raška oblast, bylo územím Bosny i před příchodem Osmanské říše. Jméno Sandžak (perský název pro kraj), které označovalo osmanskou autonomní oblast, se časem vžilo i jako místní označení pro region Raška.

ReferenceEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Raška na srbské Wikipedii.